Graco Inc.

Horké taveniny 

Společnost Graco nabízí produktovou řadu zařízení pro manipulaci s velkými objemy horké taveniny, jako je například butylkaučuk, etylen vinyl acetát (EVA), polyamid, polyisobutylen (PIB), reaktivní polyuretan (PUR), lepidla citlivá na tlak (PSA) a další.

Graco offers a line of bulk melt equipment to handle hot melt materials such as butyl rubber, ethylene vinyl acetate (EVA), polyamide, polyisobutylene (PIB), polyurethane reactive (PUR), pressure sensitive adhesives (PSA) and more.