Graco Inc.

Varmsmelting 

Del |

Graco tilbyr en serie med bulksmelteutstyr for å håndtere varmsmeltingsmaterialer som butylgummi, etylenvinylacetat (EVA), polyamid, polyisobutylen (PIB), polyuretan-reaktiv (PUR), trykkfølsomme klebemidler (pressure sensitive adhesives, PSA) og mer.

Graco offers a line of bulk melt equipment to handle hot melt materials such as butyl rubber, ethylene vinyl acetate (EVA), polyamide, polyisobutylene (PIB), polyurethane reactive (PUR), pressure sensitive adhesives (PSA) and more.