Graco Inc.
Del |

Komfortabel sprøyting av stålkonstruksjoner

Gomak ble grunnlagt Ali Gok i 1984 i et lager på 80 kvadratmeter i Mersin i Tyrkia. Nå har selskapet vokst til 123 medarbeidere som arbeider i en fabrikk på 6 600 kvadratmeter. Selskapet spesialiserer seg på sprøyting av jern- og stålkonstruksjoner, tanker og rørledninger.

Etter en demonstrasjon av høytrykkssprøyten e-Xtreme fra Graco-distributøren Fresko kjøpte selskapet inn en Ex45-maskin, som viste seg å være lett å installere. Maskinen ble konfigurert med et maksimalt arbeidstrykk på 245 bar uten beholdere eller oppvarming. Det første materialet som ble påført, var det overflatetolerante tokomponents-epoksybelegget Interseal 670HS, som ble brukt på stålkonstruksjoner og rørledninger. Utetemperaturen var om lag 30 °C. Sprøytingen ble utført uten problemer eller driftsstans, og Gokmak var ekstremt fornøyde med e-Xtreme Ex45.