Graco Inc.
Del |

Reduser kostnadene og få en bedre brukeropplevelse

Simgetek er et industrielt bygge- og entreprenørselskap som ble grunnlagt i 1988. De har hovedkvarter i Kadiköy i Istanbul, og en fabrikk på 14 800 kvadratmeter in Adana. De spesialiserer seg på stålkonstruksjoner, tanker og rørledninger. De har også fått en produktdemonstrasjon hos Graco-distributøren Fresko.

Den første jobben som ble utført med e-Xtreme Ex45 var sprøyting av et tokomponents aminherdet epoksybelegg med kort tørketid, høyt innhold av faste stoffer og høy byggeevne. Ex45-maskinen ble konfigurert med et maksimalt arbeidstrykk på 245 bar uten beholdere eller oppvarming. Operatørene hos Simgetek oppdaget at Ex45 var mye lettere å arbeide med enn høytrykkssprøyten de har brukt tidligere. De kommenterte spesielt maskinens stillegående drift. Det kom ikke som noen overraskelse, siden operatøropplevelsen blir bedre med den elektriske motorens reduserte støynivå. e-Xtreme har et støynivå på 68 dBA. Det er mye lavere enn OSHA-grensen på 90 dBA. Dermed kan operatørene oppholde seg nær enheten lenger, noe som øker produktiviteten i jobben.