Graco Inc.

Graco wspiera przedsięwzięcie pomocy bezdomnym w Paryżu i ofiarowuje hydrodynamiczne urządzenie natryskowe

ST max 495 Lo-Boy

APA (Association pour l'Amitié, czyli Stowarzyszenie na rzecz przyjaźni) to organizacja nieprzynosząca dochodu utworzona w 2006 r., która pomaga bezdomnym i innym osobom żyjącym poza społeczeństwem lub w izolacji społecznej.

Organizacja APA działa w Paryżu i jego okolicach. Jej największym przedsięwzięciem jest utworzenie mieszkań, w których ludzie z różnych środowisk mogą mieszkać razem.

Życie w takiej społeczności wyzwala poczucie przynależności i pozwala rozwijać relacje międzyludzkie, do których każdy człowiek ma prawo. Ponadto organizacja APA chce w ten sposób pokazać, że takie osoby jak byli więźniowie nie muszą mieszkać w specjalnym domu lub specjalnej instytucji. W tym roku rozpoczęto wdrażanie czterech przedsięwzięć w obszarze Paryża. W lipcu rozpoczęto remont dwóch mieszkań.

Organizacja składa się tylko z ochotników i stara się angażować możliwie najmniej zasobów. Jej celem jest zapewnienie normalnego życia. Organizacja nie zatrudnia żadnych specjalistów, więc wszyscy robią, co mogą, w miarę swoich możliwości.

Przedstawiciele firmy Graco odwiedzili budynek, który w przeszłości należał do instytucji młodzieżowej rady kościelnej.

Było w nim wiele pokoi rozmieszczonych na czterech piętrach i tylko jedna jadalnia. Organizacja APA obecnie remontuje ten budynek i przekształca go w mieszkania. Każde piętro będzie funkcjonować całkowicie niezależnie od siebie.

W ramach bieżącego przedsięwzięcia specjaliści zajmują się tylko instalacją elektryczną i gładziowaniem. Obowiązki są rozdzielane między lokatorów — wyznaczone są osoby odpowiedzialne za każde mieszkanie i każde piętro. Lokatorzy pracują niezależnie od siebie i odpowiadają za siebie.

Bieżące przedsięwzięcie w Paryżu ma wysoki priorytet i dotychczas do malowania używano wałków. Łącznie w pracach brało udział około 100 ochotników, którzy pomagali wieczorami, w weekendy lub nawet tylko przez kilka godzin. Obszar do pomalowania był duży, więc zrodził się pomysł wypożyczenia pistoletu natryskowego. Organizacja APA zrobiła to dwukrotnie i pistolet natryskowy okazał się bardzo przydatnym narzędziem. Jednak wypożyczenie go nie było takie proste. Następnym działaniem było skontaktowanie się z lokalną lakiernią w celu dowiedzenia się, jaki sprzęt jest w niej używany. Odpowiedź brzmiała „urządzenie natryskowe Graco”. Nawiązano kontakt z firmą Graco mimo braku znajomości nikogo z tej firmy. Za pośrednictwem Helen Hoskin, kierownika ds. komunikacji, skontaktowano się z kierownikiem działu obsługi klienta Graco na rynku francuskim, który ofiarował urządzenie ST Max 495.

Przedstawiciele firmy Graco osobiście pomogli uruchomić urządzenie w remontowanym budynku. Wyjaśnili sposób działania urządzenia oraz przedstawili wytyczne z zakresu bezpieczeństwa i konserwacji, których należy przestrzegać. Można było zacząć pracę. W ciągu kilku pierwszych godzin pojawiło się kilka pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na przykład jak regulować ciśnienie, ale dzięki telefonicznej pomocy technicznej zespołu Graco we Francji wątpliwości zostały szybko rozwiane. Zdaniem organizacji APA „mimo że jest to profesjonalne urządzenie, jego obsługa i wykorzystanie pełnych możliwości nie są trudne dla amatorów po odpowiednim wprowadzeniu”. Urządzenie ST Max okazało się idealnym narzędziem w tej sytuacji.

Na początku stowarzyszenie miało pewne problemy z używaną przez nich farbą. Prawdopodobnie mieszanka nie była odpowiednia dla urządzenia. Jednak duży francuski dostawca farby dostarczył 800 litrów farby, która była idealnie natryskiwana przez urządzenie ST Max 495. Obecnie z urządzenia korzystają tylko cztery osoby w stowarzyszeniu. Zdaniem organizacji APA „ważne jest, aby ściśle przestrzegać wytycznych z zakresu uruchamiania i konserwacji. Czyszczenie nie stanowi przeszkody — to część procesu obsługi urządzenia. Trzeba tylko dokładnie wyczyścić urządzenie, aby uniknąć problemów”.

„Dwie najważniejsze zalety urządzenia to niewątpliwie szybkość i jakość wykończenia. Wydajność urządzenia jest nieprawdopodobnie wysoka. Malowanie drzwi trwa 15 sekund. Oprócz tych konkretnych form pomocy bardzo ważna jest też solidarność w trudnych czasach, która nastraja nas pozytywnie i zachęca do dalszych działań. Dzięki pomocy wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie osiągniemy wspaniały efekt.” — APA.

web_free

Featured Products