Zalety urządzenia XForce
nad tradycyjnymi urządzeniami hydrodynamicznymi:

Zalety urządzenia XForce
nad pędzlem lub wałkiem: