Graco Inc.

Regulatory powietrza 

Gdzie kupi毹dana informacja

Zapewniają precyzyjną kontrolę ciśnienia powietrza na wylocie. Zasada sprzężenia zwrotnego umożliwia dostarczanie do pompy powietrza pod stałym ciśnieniem niezależnie od poziomu zapotrzebowania na powietrze oraz wahań ciśnienia zasilania.