Graco Inc.

Dysze  Zaprojektowane do eksploatacji bez wycieków

Gdzie kupi毹dana informacja

Firma Graco oferuje automatyczne dysze typu Twist-lock lub opcjonalne dysze Twist-lock wyłącznie do przepływu o dużym natężeniu

  • Otwarcie i zamknięcie po mniej niż połowie obrotu
  • Zabudowany zawór dyszy zapobiega wyciekom i zanieczyszczeniu