Graco Inc.

Hydrodynamiczne, zasilane pneumatycznie urządzenia natryskowe do tekstury