Graco Inc.

Mieszalniki cieczy  Mieszalniki do materiałów dwuskładnikowych

Dokładnie łączą ze sobą żywice i katalizatory

Gdzie kupi毹dana informacja

Mieszalniki płynów firmy Graco dokładnie łączą ze sobą żywice i katalizatory.

Rodzaje mieszalników płynów

  • Mieszalniki liniowe używane są na linii hydraulicznej przed pistoletem natryskowym lub wyciskającym i są zwykle montowane do wylotu z rozdzielacza mieszaniny
  • Mieszalniki rurkowe nadają się idealne do materiałów o lepkości od niskiej do średniej, a ich składniki są trwale przylutowane na twardo do obudowy w celu zapobieżenia obejścia materiału o niskiej lepkości
  • Mieszalniki z rurką w kształcie litery U zaprojektowano tak, aby umożliwić kompaktowe, wysokociśnieniowe mieszanie płynów dwuskładnikowych
  • Mieszalniki z wpustem pistoletu są idealne do materiałów o lepkości od niskiej do wysokiej i zapewniają możliwość pracy w warunkach wysokiego ciśnienia w tanim zestawie
  • Mieszalniki trójrdzeniowe Tri-Core nadają się idealne do materiałów o lepkości od niskiej do wysokiej i mają trzy wewnętrzne kanały połączone wewnątrz nasadek końcowych, które tworzą wężykowatą ścieżkę przepływu
  • Miesza materiały o różnych lepkościach
  • Doskonałe płukanie rozpuszczalnikiem
  • Dostępne do wielokrotnego lub jednorazowego użytku