Graco Inc.

Mniejsze straty materiałów malarskich

Firma H. Young Structures specjalizuje się w projektowaniu, przygotowaniu, produkcji i instalacji konstrukcji stalowych, takich jak szkielety bram, dźwigary kratowe, kratownice budowlane oraz belki i kolumny przeznaczone do magazynów, budynków, obiektów sportowych, parkingów i szkół.

Elementy stalowe są najpierw piaskowane, a następnie malowane przy użyciu pomp 68:1 King firmy Graco. Farby po wymieszaniu gotowe są do aplikacji pompami 1K, które znajdują się na zapleczu malarskim, oddzielonym od miejsca nakładania farby.

Koniec z marnowaniem farby i dużym zużyciem rozpuszczalnika

Przez taką konfigurację firma H. Young Structures traciła duże ilości farby i miała wiele problemów z rozpuszczalnikami. Aby usprawnić produkcję, lokalny dystrybutor Graco, firma Fluid Technologies Ltd, zaproponowała zastosowanie urządzenia do wieloskładnikowego natrysku Graco XP50 w proporcji 7:1, które spełnia wszelkie potrzeby produkcyjne firmy H. Young Structures.

W celach demonstracyjnych XP50 zostało skonfigurowane z wężem ssącym do farby i zbiornikiem na utwardzacz. Urządzenie zostało również wyposażone w pompę płuczącą Merkur firmy Graco. Operatorzy przeszli szczegółowe szkolenie w zakresie obsługi zestawu. Demonstracja odbyła się przy użyciu pistoletu malarskiego i węża, których H. Young Structures używa w codziennej pracy.

Udane wdrożenie urządzenia natryskowego XP50

Demonstracja pozwoliła pokazać firmie H. Young Structures wszelkie udoskonalenia, jakie można wprowadzić w stosowanym przez nią procesie technologicznym. Operatorom spodobała się zarówno łatwość użycia urządzenia natryskowego XP50, jak i efekt końcowy. Dzięki użyciu urządzenia XP50 możliwe było ograniczenie strat farby, ilości wykorzystanego rozpuszczalnika, prac serwisowych, czasu potrzebnego na czyszczenie pomp oraz zużycia przewodów z farbą. Demonstracja zakończyła się przepompowaniem niezużytego materiału z powrotem do oryginalnych pojemników. Wąż na farbę został przepłukany, aby pokazać, jak niewielka ilość rozpuszczalnika jest potrzebna do tego, aby usunąć zmieszany materiał z urządzenia XP50.

Firma H. Young Structures obecnie przystosowała proces nakładania farby, tak aby wykorzystać w nim urządzenie Graco XP50 skonfigurowane do swoich potrzeb.