Graco Inc.

Renowacja ścian zbiorników w oczyszczalni ścieków

Zadaniem wykonawcy była renowacja osadników wtórnych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. Stary beton wraz w warstwą ochronną wymagały renowacji z powodu szkodliwego oddziaływania ścieków. Powierzchnia przeznaczona do renowacji miała 2000 m2, a prace wykonano w trzech etapach.

Najpierw należało oczyścić stary beton. Zostało to wykonane urządzeniem hydrodynamicznym pod ciśnieniem 1000 barów. Kolejny krok polegał na wyprofilowaniu betonu wiążącą warstwą materiału Inducret Bis 0/2, a następnie wypełnienie otworów w betonie materiałem Inducret Bis 5/40. Po oczyszczeniu i przygotowaniu betonu nałożono izolację mineralną Inducret Kis 0/2. Czterech ludzi wykonywało to zadanie przez 20 dni. Przez pierwsze 10 dni naprawiano i wyrównywano beton. Przez pozostałe 10 dni nakładano masę szpachlową i izolację.

Połowa czasu na wykonanie zadania

Fazy szpachlowania i izolowania zostały wykonane metodą natryskową przy użyciu pompy Mortar firmy Graco. Metoda ta pozwoliła skrócić czas realizacji zadania o połowę w porównaniu z ręcznym szpachlowaniem. Ta sama liczba osób pracująca w tych samych warunkach potrzebowałaby przynajmniej 20 dni na to zadanie, gdyby mieli wykonywać je ręcznie.

Odpowiednia grubość po jednym przejściu

Jedną z zalet pomp do zaprawy jest możliwość nałożenia odpowiednio grubej warstwy materiału już podczas jednego przejścia. Szpachlowanie ręczne wymagałoby dwóch przejść i o wiele więcej wysiłku, aby zapewnić tę samą grubość.