Faqs ecoquip atex

Stralen met atex-goedgekeurde apparatuur


Wat is ATEX en waarom is het vereist?


De ATEX-richtlijn is Europese wetgeving die betrekking heeft op apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Klanten classificeren hun werkgebied en moeten apparatuur gebruiken die geschikt is voor die locatie.

 

Wat zijn de EcoQuip ATEX-markeringen? Wat betekenen ze? Aan welke specifieke normen wordt voldaan?

 

atex-classifications-standards.png


De specifieke ATEX-normen waaraan het EcoQuip ATEX-systeem voldoet, zijn EN 13463-1 en EN 13463-5. De specifieke ATEX-norm voor de DataTrak is EN 60079-11 voor intrinsieke veiligheid.

Geldt de ATEX-goedkeuring voor het hele systeem of enkel voor de componenten?

De ATEX-goedkeuring geldt voor het volledige EcoQuip ATEX-systeem. De specifieke artikelnummers zijn te vinden in de handleiding.

Bereikt het systeem echt een temperatuur van 200 °C (T3)?

Het systeem bereikt de 200 °C (392 °F) niet onder normale bedrijfsomstandigheden. De maximumtemperatuur van 200 °C wordt alleen bereikt bij het optreden van twee foutcondities in de DataTrak. De daaropvolgende hoogste temperatuur wordt bereikt bij een overtoerenconditie met een drooggelopen waterpomp. De maximumtemperatuur die de pomp bereikt, is 135 °C (275 °F).

Voor welk gebruik is het EcoQuip ATEX-systeem goedgekeurd?

De EcoQuip ATEX-apparatuur is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in zone 1 en zone 2. De apparatuur is niet goedgekeurd voor gebruik in zone 0. Dat betekent dat het systeem is goedgekeurd voor gebruik in een explosieve omgeving die sporadisch en tijdens normaal bedrijf kan ontstaan door een mengsel van ontvlambare stoffen. Afbeelding 1 toont de verschillen tussen de zoneclassificaties.

Oorspronkelijk oppervlak blijft intact

Creative Fabrications startte het stralen aanvankelijk met walnootdoppen, maar realiseerde zich al snel dat dit medium te zacht was. Vervolgens voerden ze de hardheid op en probeerden ze andere media, om uiteindelijk te kiezen voor glasparels (MOHS van 5,5-6) met de EcoQuip 2 EQm, omdat daarmee aanslag en roest van het roestvrijstalen monument kon worden verwijderd terwijl er nauwelijks een oppervlakteprofiel werd gecreëerd. Glasparels worden gebruikt voor algemene reiniging, straling en cosmetische afwerking van kwetsbare metalen oppervlakken. Omdat het medium "zacht" is en geen beschadiging van het oorspronkelijke oppervlak veroorzaakt, is dit medium ideaal voor restauratiewerkzaamheden. Bovendien worden de media gewoonlijk gemaakt van gerecycled materiaal en zijn ze veilig voor het milieu.

Het bedrijf ging eerst aan de slag met een 1,25-inch slang met een nr. 6 spuitmond maar stapte over op een nr. 8 spuitmond om de productie te verhogen en meer volume te behalen. Om de gewenste productie te realiseren, huurde Creative Fabrications ook een tweede compressor met een capaciteit van 5,2 kubieke meter per minuut, voor een hogere luchtstroom. Door een verdeelstuk te creëren, kon het team beide compressoren aansluiten op de EQm. Ze rondden het project af met een behandeling van het roestvrij staal om het monument langdurig te beschermen tegen oxidatie.

Julie Penrose-fontein ondergaat natstraalbehandeling met Graco EcoQuip 2

Afbeelding 1: Zoneclassificatie

 

Is het EcoQuip ATEX-systeem intrinsiek veilig (is) of explosieveilig? Is klasse 1 divisie 1 van toepassing op us/can?

Het EcoQuip ATEX-systeem is geclassificeerd als niet-elektrisch. Het bevat geen explosieveilige componenten. Het bevat wel een IS DataTrak die is goedgekeurd volgens ATEX en klasse 1 divisie 1. Het EcoQuip-systeem valt niet onder de klasse/divisie-zoneclassificatie in de VS/CAN; het is geclassificeerd als niet-elektrisch.

 

Het systeem heeft ATEX-goedkeuring, maar hoe zit het met IECEx-goedkeuring voor internationale toelating voor explosiegevaarlijke omgevingen?

Het EcoQuip ATEX-systeem is geclassificeerd als niet-elektrisch. Op dit moment evalueert IECEx (International Electrotechnical Commission) geen niet-elektrische apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Niet-elektrisch wordt alleen erkend onder de ATEX-richtlijn. Graco voldoet aan deze richtlijn door zelf te toetsen aan EN 13463-1 en EN 13463-5 voor niet-elektrische apparatuur voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

De EcoQuip bevat wel een DataTrak die ook goedgekeurd is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen volgens de ATEX-richtlijn. Het EcoQuip ATEX-systeem is op dezelfde wijze geclassificeerd als andere niet-elektrische apparatuur van Graco, zoals Xtreme-spuittoestellen, Merkur-spuittoestellen enz.

 

In hoeverre verschilt het EcoQuip ATEX-systeem van het systeem voor normale locaties?

Het EcoQuip ATEX-systeem is niet uitgerust met de dubbele aansluitingen voor elektrische/pneumatische straalbedieningsschakelaars. Het heeft alleen de pneumatische optie. Het systeem vereist extra aarding. Voor de extra aarding is aan de achterkant van de straalkast een tapeind beschikbaar dat met het aardingspunt moet worden verbonden. Volg de aardingsinstructie in de handleiding op.

Is het EcoQuip-systeem vonkvrij? Is het goedgekeurd voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen?

De EcoQuip ATEX-apparatuur is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in zone 1 en zone 2. Graco claimt niet dat het EcoQuip-systeem vonkvrij is. Er zijn veel tests uitgevoerd om te bepalen of de vonken die ontstaan wanneer de schuurkorrels tegen het substraat slaan, moeten worden beschouwd als een ontstekingsbron.

Volgens American Petroleum Institute (API) Recommended Practice 2027 worden "vonken die door stralen worden geproduceerd, doorgaans niet beschouwd als ontstekingsbronnen omdat ze een relatief lage warmte-energie hebben en worden gekoeld door de stroom van straallucht of water. De straalstroom zorgt gewoonlijk ook voor verspreiding en verdunning van alle ontvlambare dampen in het gebied waar vonken ontstaan, waardoor het ontstekingsrisico verder afneemt."

Daarnaast voerde Shell Research Ltd. een test TRCP.2039 (herzien) uit om te bepalen of de vonken die ontstaan wanneer de schuurkorrels tegen het substraat slaan, een ontstekingsbron zouden kunnen zijn. Voor deze test werd een apparaat gebouwd waarbij een straalspuittip, stalen plaat, bougie en gasinlaten in een behuizing werden geplaatst. Bij deze test werd grof en fijn koperslak en ook staalgrit gebruikt als straalmedium. Het straalmedium werd met 100 psi gestraald op een roestige stalen plaat, waarbij zichtbare vonken werden geproduceerd.

Tijdens het stralen werd propaan in het apparaat gedoseerd, van de lage ontstekingsgrens tot de hoge ontstekingsgrens. Tijdens de volledige testprocedure werd de bougie gebruikt om de atmosfeer tot ontsteking te brengen om een ontvlambaar mengsel van lucht/straalmedium/gas te creëren.

Na meerdere herhalingen bij de gasinlaat- en straalinlaatlocaties veroorzaakten de vonken die door het straalmedium op de stalen plaat ontstonden, geen ontsteking van de atmosfeer. Het testrapport stelt: "De vonken die door de straalstromen werden veroorzaakt, waren talrijk maar zwak en konden enkel in het donker worden waargenomen. Ze brachten het in de testkamer aanwezige ontvlambare gasmengsel op geen enkel moment tot ontsteking. We denken dat dit komt omdat de vonken een lage energie hebben en het is mogelijk dat ze door de omringende lucht worden afgekoeld voordat ze in het explosiebereik komen."

Kan ik alle media stralen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen?

Bij de tests die bij het Shell Research Center werden uitgevoerd, werden twee koperslakschuurmiddelen, met zowel een fijne als grove korrel, en ook staalgrit gebruikt op een stalen plaat. Daarbij ontstonden wel vonken, maar die leidden niet tot ontsteking van de explosieve atmosfeer. Bij het stralen met een zachter schuurmiddel zoals natriumbicarbonaat (soda) worden geen vonken geproduceerd zoals bij een harder schuurmiddel het geval is.

Is het EcoQuip ATEX-systeem geaard vanaf de straalspuittip naar aarde?

Kan er door opbouw van statische elektriciteit ontstekingsgevaar ontstaan? Het EcoQuip ATEX-systeem is geaard, vanaf de straalspuittip via de straalslang naar aarde. Het systeem maakt gebruik van een geleidende slang, koppelingen en spuitmond om te zorgen voor een goede elektrische massaverbinding. De aardingsinstructies in de bedieningshandleidingen geven gebruikers instructies voor een goede aarding van de apparatuur.

Bovendien vermeldt de handleiding dat de slang onmiddellijk moet worden vervangen als de totale weerstand vanaf de spuitmond naar aarde meer dan 29 megaohm bedraagt. API RP 2027 vermeldt het volgende: "Een significant potentieel ontstekingsgevaar tijdens stralen wordt gevormd door de productie en opbouw van voldoende statische elektriciteit die een ontstekingsvonk kan veroorzaken." De statische elektriciteit ontstaat wanneer het schuurmiddel door het systeem, de slang en de spuitmond stroomt en tegen het substraat slaat.

Wat is heet werk en koud werk, en welke vergunning heb ik nodig voor het stralen met een EcoQuip ATEX-systeem?

API RP 2027-definities in verband met stralen:

Heet werk: alle werkzaamheden die de potentie hebben om voldoende thermische energie te produceren om een ontstekingsbron te vormen in een gebied waar mogelijk een ontvlambare of damp-in-lucht-atmosfeer kan ontstaan in het explosieve (ontvlambare) bereik

Koud werk: alle werkzaamheden in verband met stralen waarbij er geen kans bestaat op de vorming van een ontstekingsbron

API RP 2027 vermeldt: "Voor stralen is altijd minimaal een vergunning voor heet werk vereist." Dit rapport als geheel heeft betrekking op droogstralen. In minstens één geval heeft Brunei Shell Petroleum Company het gebruik van EcoQuip met een vergunning voor koud werk goedgekeurd. Bij het gebruik van EcoQuip geldt echter dat het vereiste type vergunning voor elke toepassing afzonderlijk moet worden besproken. In het CPDP07-rapport van Shell werd conventioneel droogstralen vergeleken met Vapour Abrasive-stralen op een offshore boorplatform. Sectie 7.2 bevat een samenvatting van de bevindingen voor bedrijfsactiviteiten.

Nr. Activiteit Vapour Abrasive-stralen (VAB) Conventioneel droogstralen (CDB – conventional dry blasting)
1 PTW Vergunning voor KOUD WERK Vergunning voor HEET WERK
2 Werkcategorie Omdat dit wordt aangemerkt als koud werk leidt dit niet tot uitstel van de productiviteit van het platform. Dit wordt aangemerkt als heet werk. Putten moeten worden gesloten en de productiviteit van het platform wordt beïnvloed.


Tabel 5 – Vergelijking van natstralen & conventioneel droogstralen op bedrijfsactiviteiten

Referenties:

  1. API Publication 2027 (2007) – Ignition Hazards and Safe Work Practices for Abrasive Blasting of Atmospheric Storage Tanks in Hydrocarbon Service, 3rd ed.
  2. Singleton, D. W. "Blast Cleaning in Inflammable Atmospheres." Shell Research Ltd. TRCP.2039 (Revised February 1976).
  3. Brunei Shell Petroleum Company (2014) – Final Inspection Report For Vapour Abrasive Blasting (VAB) on CPDP-07.
     

Testrapporten van derden

Neem contact op met een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco