Vapour Abrasive-stralen: een veilige oplossing voor het verwijderen van loodverf

Vapour Abrasive-stralen is een van de beste oplossingen voor het veilig verwijderen van loodhoudende verf.

Bij het verwijderen van coatings van hout, steen en metalen oppervlakken is verf op loodbasis een van de meest uitdagende materialen om van af te komen.

Loodverven bieden niet alleen uitdagingen bij het verwijderen, maar kunnen ook gezondheidsproblemen veroorzaken bij inademing of inslikken.

De risico's van het verwijderen van loodhoudende verf

Werknemers die grote met lood geverfde oppervlakken stralen, worden blootgesteld aan aanzienlijke hoeveelheden lood. Lood is een gif dat zich in de loop van de tijd in het menselijk lichaam ophoopt totdat er symptomen optreden. Aanhoudende hoge blootstelling kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals nierschade, verlamming, loodverlamming, en zenuw- en hersenbeschadiging. De grootste risico's komen voort uit het inademen van loudhoudend stof in de lucht en het inslikken van lood via verontreinigde handen of voedsel.
 

De gevaren van droogstralen

Droogstralen is een veelgebruikte techniek om verf op loodbasis te verwijderen. Helaas leidt dit vaak tot risico's op blootstelling van de werknemers en de omringende gemeenschap. Veel mensen beschouwen de aantasting, het schilferen of afbladderen van loodverf als een belangrijk blootstellingsrisico, maar droogstralen vormt het grootste risico. Bij het stralen worden kleine looddeeltjes gegenereerd die een risico vormen voor het zenuwstelsel, en het inademen van loodhoudend straalstof kan leiden tot longaandoeningen en loodvergiftiging.

Ook bij een goede uitvoering blijft droogstralen problematisch. Het proces genereert grote hoeveelheden afvalzand dat is verontreinigd met lood en erg duur is om te begraven en op te vangen.

Vapour Abrasive-stralen: de veilige oplossing voor het verwijderen van loodverf

Steeds meer aannemers kiezen voor nat- en Vapour Abrasive-stralen voor het verwijderen van loodhoudende verf en andere coatings. Vapour Abrasive-stralen is een innovatieve techniek die water en straalmiddel in een pot onder druk combineert. Het mengsel wordt vervolgens in een luchtstroom geïnjecteerd, wat resulteert in een efficiënt, gecontroleerd systeem om materialen van oppervlakken te verwijderen.

Vapour Abrasive-stralen heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van droog- en natstralen:

-       Verminderde terugkaatsing van deeltjes
Vapour Abrasive-stralen minimaliseert het terugkaatsen van straalmiddeldeeltjes. Dit is vooral belangrijk bij het verwijderen van verf op loodbasis, wat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Het verwijderen van gevaarlijke verf op loodbasis is onderworpen aan diverse voorschriften van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

       Verminderde stofproductie
Vapour Abrasive-stralen omsluit afzonderlijke korrels van het straalmiddel in water, waardoor de deeltjes worden verzwaard en er meer massa op het deeltje komt bij impact. Vapour Abrasive-stralen vermindert de stofproductie tot 92% in vergelijking met droogstralen. De voordelen: er is minder afdekking vereist en de opruimtijd van media wordt verkort.

-       Minimaal waterverbruik
Voor Vapour Abrasive-stralen is veel minder water nodig dan voor traditionele natstraalsystemen. Het maakt het mogelijk om te besparen op het waterverbruik, waardoor het afdekken en opruimen van gruis eenvoudig en minder rommelig wordt.
 

Veiligheidsmaatregelen zijn nog steeds nodig

Hoewel Vapour Abrasive-stralen de stofproductie aanzienlijk vermindert, zijn er nog steeds preventieve maatregelen nodig om aan de projecteisen en milieuregels te voldoen:

-       Additief voor loodstabilisatie
Door een additief voor loodstabilisatie te mengen met het straalmiddel voordat het stralen wordt uitgevoerd, worden de risico's voor de werknemers en het milieu verder gereduceerd:

-       Additieven zoals Blastox® kapselen looddeeltjes in, waardoor ze worden omgezet in een relatief onoplosbaar loodsilicaat en minimaliseren de uitspoeling van looddeeltjes in de bodem.

-       Producten zoals PreTox Paint Stripper veranderen de chemische eigenschappen en verhogen de straalproductie bij het verwijderen van loodhoudende verf.

-       Afdekking
Voor Vapour Abrasive-stralen van verven op basis van lood is nog steeds afdekking nodig. Geotextiel of stationaire constructies worden gebruikt om te voorkomen dat emissies en gruis uit het behandelde gebied ontsnappen en in de bodem lekken. Gedeeltelijke afdekking is meestal voldoende. Dit kan worden bereikt door het gebied te omsluiten met zeilen die worden ondersteund door een stijve of flexibele structuur, of een barricade van multiplex. 

-       Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
Er zijn OSHA-normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor droogstralen. Dergelijke normen bestaan niet voor nat- of Vapour Abrasive-stralen. Dit betekent echter niet dat er geen PBM's moeten worden gebruikt bij het Vapour Abrasive-stralen. Wij raden u aan om werknemers dezelfde PBM's te geven als die welke voor droogstralen worden gebruikt:

-       ademhalingsfilters

-       gehoorbescherming

-       gelaatsschermen

-       straalpakken

-       handschoenen

-       laarzen

 

EcoQuip

Of u nu van plan bent een oppervlak schoon te maken en voor te bereiden of graffiti of verf te verwijderen, het is tijd om een ​​alternatief te overwegen voor uw droogstraalmachine of hogedrukreiniger. Graco's EcoQuip is een betaalbaar Vapour Abrasive-straalsysteem dat de klus snel en effectief klaart. Het systeem is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook draagbaar genoeg om naar verschillende klussen mee te nemen. Bovendien vermindert Graco's EcoQuip de stofproductie met tot 92% in vergelijking met traditioneel droogstralen en verbruikt het zeer weinig water.

Bron: Randrmagonline

Neem contact op met een straaldeskundige

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco