De standaarden voor natstralen uitgelegd

Standaarden voor het bepalen van de mate van reinheid en vliegroest op stalen oppervlakken na natstralen

Hoe weet u wanneer een stalen oppervlak schoon genoeg is om een goede hechting van de coating te garanderen?

De standaarden voor natstralen helpen bij het bepalen van de reinheid, vliegroest en het oppervlakteprofiel van gestraalde stalen oppervlakken. Ze moeten afzonderlijk worden gespecificeerd bij de voorbereiding van een schoongestraald stalen oppervlak.

De belangrijkste standaard voor de voorbereiding van staaloppervlakken is ISO 8504-2. Deze internationale standaard beschrijft verschillende reinigingsmethoden met straalmiddelen voor het voorbereiden van stalen oppervlakken. Aangezien het stralen met behulp van Vapour Abrasive-stralen de nieuwste straalmethode is, wordt dit niet beschreven. We kunnen echter gemakkelijk extrapoleren naar de ISO 8504-2, ISO 8501-4 en ISO 8501-1.
 

Er zijn geen specifieke ISO-standaarden voor het bepalen van de zichtbare zuiverheid van gestraalde oppervlakken. De beste methode is de IP-methode, die interne standaarden introduceert die ISO 8501-1 - visuele beoordelingen van gestraalde oppervlakken - en ISO 8501-4, die de gradaties vliegroest beschrijft, combineren.

De beste standaarden die de zuiverheid van WAB (natstralen) beschrijven zijn de gezamenlijke NACE- en SSPC-standaarden. Zij zijn compatibel met de eerder uitgegeven SSPCVIS5/NACE VIS9, die de gradaties vliegroest beschrijven.

Deze standaarden combineren elementen van de bestaande standaarden voor droogstralen met elementen van de 2012 SSPC/NACE waterstraalreinigingsstandaarden. De definities van reinheid voor het staaloppervlak onmiddellijk na natstralen zijn identiek aan de definities in de vijf standaarden voor droogstralen:

  •  SSPC-SP 5 (WAB)/NACE WAB-1: Wit metaal natstralen
  • SSPC-SP 10 (WAB)/NACE WAB-2: Bijna wit metaal natstralen
  • SSPC-SP 6 (WAB)/NACE WAB-3: Commercieel natstralen
  • SSPC-SP 7 (WAB)/NACE WAB-4: Afborstel natstralen
  • SSPC-SP 14 (WAB)/NACE WAB-8: Industrieel natstralen

Contacteer een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
5 gradaties van reinheid geïllustreerd
Originele Afborstelen (1) Industriële straalreiniging (2) Commerciële straalreiniging (3) Bijna witte straalreiniging (4) Wit metaal straalreiniging (5)
Standaard SSPC SP7
NACE No. 4
ISO SA 1
SSPC SP14
NACE No. 8
ISO -
SSPC SP6
Nace No. 3
ISO SA 2
SSPC SP10
NACE No. 2
ISO -
SSPC SP5
NACE No. 1
ISO SA 3
Los materiaal 0% 0% 0% 0% 0%
Vast materiaal 100% Tot 10% 0% 0% 0%
Vlekken & schaduwen 100% 100% Tot 33% Tot 5%* 0%
Waarom het beoordelen van het niveau van de vliegroest belangrijk is

De reinheidsgraad voor natstralen is identiek aan die van droogstralen. Er is echter één belangrijk verschil: de vorming van vliegroest als gevolg van natstralen. Vliegroest vormt zich wanneer het reinigingswater verdampt en een oxidatielaag vormt op het gereinigde oppervlak. Vliegroest treedt typisch op binnen 30 minuten en de kleur is afhankelijk van de eigenschappen van het staal en de mate van vochtigheid.

Niet alle coatings hebben dezelfde tolerantie voor de aanwezigheid van vliegroest. Alvorens een beschermende coating aan te brengen, moet de contractor het maximaal toelaatbare niveau van vliegroest op het staaloppervlak kennen. Vliegroest kan worden verminderd door het oppervlak na het stralen te drogen of door een inhibitor te gebruiken.
 

4 gradaties van vliegroest

De standaarden voor natstralen definiëren vier gradaties van vliegroest die helpen om te beoordelen hoeveel vliegroest zich heeft ontwikkeld.

Deze definities zijn gebaseerd op de mate waarin vliegroest het onderliggende stalen substraat donker maakt, het gemak waarmee het kan worden verwijderd door het af te vegen met een doek en de hoeveelheid materiaal die op het doek verschijnt nadat het oppervlak is afgeveegd.

-       Geen vliegroest
Er is geen roestvorming zichtbaar met het blote oog.

-       Lichte vliegroest
Kleine gedeeltes roest, gelijkmatig verdeeld of op bepaalde plaatsen, zijn met het blote oog zichtbaar. Het is sterk hechtend en moeilijk te verwijderen door licht af te vegen met een doek.

-       Matige vliegroest
Een roestlaagje dat belangrijke delen van het koolstofoppervlak bedekt. Het is redelijk hechtend en laat lichte sporen achter op een doek als het licht wordt afgeveegd.

-       Zware vliegroest
Een zware roestlaag die het staaloppervlak volledig verbergt. Het is slechts licht hechtend en gemakkelijk te verwijderen, en laat aanzienlijke sporen achter op een doek als het licht wordt afgeveegd.

3 gradaties van vliegroest
Lichte vliegroest (1) Matige vliegroest (2) Zware vliegroest (3)
Het oppervlak is zichtbaar
Kleine hoeveelheden roest worden waargenomen
Het oppervlak is donker gemaakt
Roest is goed gehecht
Het oppervlak is donker gemaakt
Roest is losjes gehecht
Oppervlakteprofiel

Bij het straalproces worden de straalmiddelkorrels met grote kracht en energie op het werkoppervlak geschoten. Bij een botsing 'graven' de korrels zich in en stuiteren dan uit het oppervlak, waardoor een ruige, miniatuur 'berg en dal'-afwerking ontstaat. Deze oppervlaktetextuur wordt uitgedrukt door het oppervlakteprofiel, dat de grootte van de gecreëerde 'vorm' meet.

illustratie toont 3 stappen die in oppervlakte toenemen

Het oppervlakteprofiel is cruciaal voor de prestaties van de coating omdat het:
-       De oppervlakte vergroot
-       Een 'sleutel/tand/anker'-patroon voor de coating biedt om aan te hechten

Conclusie

De straalklasse drukt de 'zuiverheid' van de oppervlakteafwerking uit . Het bepaalt in welke mate de roest, verf en andere verontreinigingen zijn verwijderd. Zowel het oppervlakteprofiel als de straalklasse zijn belangrijke kenmerken van de oppervlakteafwerking en moeten afzonderlijk worden gespecificeerd bij de voorbereiding van een gestraald stalen oppervlak. 

Neem contact op met een straaldeskundige

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco