Echt stofloos stralen is een mythe...

De waarheid over stofvrij stralen

Er bestaat niet zoiets als "stofloos" of "stofvrij" stralen in oppervlaktevoorbereiding. Alle straalapparatuur die onder normale omstandigheden werkt, produceert stof.

Luchtkwaliteitsonderzoeken hebben aangetoond dat de meest effectieve Vapour Abrasive-straalapparaten niet meer dan 92% van het stof dat door droogstralen wordt geproduceerd, onderdrukken. Fabrikanten die beweren dat hun apparatuur "stofloos" of "stofvrij" is, misleiden u.

 

Hoe stof ontstaat

Wanneer een deeltje van straalmedia versplintert, breekt het op in subdeeltjes. De kleinste subdeeltjes missen de massa om naar de grond af te dalen in aanwezigheid van luchtturbulentie die wordt geproduceerd tijdens het straalproces.

Met een natstraalproces wordt het originele deeltje in verschillende mate ingekapseld in een watermantel. Wanneer het deeltje bij een botsing versplintert, worden de natte subdeeltjes die daaruit voortkomen door het water verzwaard en trekt de zwaartekracht ze naar de vloer, ondanks de luchtturbulentie.

Wet blasting media impacting the surface

Bij natstralen worden de straalmiddeldeeltjes in een watermantel gewikkeld als ze het oppervlak raken.

Sommige subdeeltjes zijn echter zo klein, dat ze, ook al zijn ze ingekapseld in water, niet voldoende massa aannemen om de kracht van de luchtturbulentie tegen te gaan, en ze blijven hangen in de atmosfeer. Bovendien zijn niet alle subdeeltjes ingekapseld in watermantels. Subdeeltjes die uit het droge inwendige van het originele deeltje komen, worden mogelijk helemaal niet bevochtigd. Daarom kan geen enkel straalsysteem op natte basis het stof volledig elimineren.

 

Het economische risico

Wanneer een straler in apparatuur investeert in de overtuiging dat deze stof elimineert, kunnen zijn misvattingen kostbaar zijn: men zou redelijkerwijs kunnen aannemen dat er bij afwezigheid van stof geen maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te controleren, waardoor de straler tijd en geld zou besparen door geen afdekking te moeten bouwen.

De realiteit is dat de SSPC alle Vapour Abrasive-straalinstallaties in dezelfde klasse plaatst, en hoewel de eisen minder streng zijn, bestaan ze toch. Dus hoewel de "stofvrije" hobbyist de EPA-normen kan negeren en de afdekkingsvereisten kan negeren - op voorwaarde dat hij geen buren heeft die klagen - zal een contractor die zich aan de wet houdt, verplicht zijn om de site af te dekken volgens dezelfde standaard als met een ander Vapour Abrasive-straalapparaat.

 

Het gezondheidsrisico

Stralers gebruiken ademhalingsbescherming om stof, zware metalen en andere schadelijke deeltjes uit hun longen te houden. Bijzonder zorgwekkend is silicastof, dat silicose veroorzaakt, een dodelijke beroepslongziekte die in de VS meer dan 100 doden per jaar veroorzaakt. Volgens de CDC blijven meer dan 2 miljoen Amerikaanse werknemers blootgesteld aan inadembaar kristallijn silica. Een straler die opereert onder de misvatting dat zijn proces geen stof produceert, zou redelijkerwijs kunnen aannemen dat adembescherming niet nodig is.

Erger nog, als zijn apparatuur "stofvrij" is, waarom dan niet stralen met silicazand, dat veel overvloediger en goedkoper is dan de andere straalmiddelen? De reden voor het stigma tegen silicazandstralen is immers dat silica silicose veroorzaakt. Hoe kan er in een stofvrije omgeving gevaar voor silicose bestaan? Als de fabrikant beweert dat het systeem "stofloos" of "stofvrij" is, maar niet aanbeveelt om met silicazand te stralen, moet u sceptisch zijn over hun bewering. Waarom zouden ze anders adviseren om iets anders te gebruiken dan het meest kosteneffectieve straalmiddel?

illustratie van een persoon die stof inademt

In 2016 heeft OSHA een nieuwe silicaregel ingevoerd, die op 23 juni in werking is getreden. Volgens de website van OSHA is de laatste regel opgesteld om longkanker, silicose, chronische obstructieve longziekte en nierziekte bij Amerikaanse arbeiders te beteugelen door hun blootstelling aan inadembaar kristallijn silica te beperken.

Wanneer een fabrikant beweert dat zijn straalapparatuur stofvrij is, doen ze een gevaarlijke bewering: wanneer een straler denkt dat zijn straalinstallatie geen stof produceert, kan dit tot mogelijk fatale conclusies leiden.
 

Hoe uzelf beschermen

Voordat u investeert in straalapparatuur, dient u de fabrikant te vragen om een luchtkwaliteitsrapport dat is opgesteld door een gerespecteerde, neutrale derde partij. Elke gewetensvolle fabrikant die claimt dat zijn apparatuur stof voorkomt, zal zijn best gedaan hebben om te ontdekken in hoeverre zijn product stof voorkomt, en zal geen onverdedigbare claims maken die de gezondheid van zijn klanten in gevaar brengen. Voor meer informatie over PBM's, lees ons artikel over persoonlijke beschermingsmiddelen voor straalwerkzaamheden.

Geloof de mythe niet: het stralen produceert stof, ongeacht de apparatuur.

Contacteer een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in

Neem contact op met een straaldeskundige

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco