Wat is nat-/Vapour Abrasive-stralen?

NATSTRALEN

Natstralen (ook wel Vapour Abrasive-stralen genoemd) verwijdert coatings, verontreinigingen, corrosie en resten van harde oppervlakken. Het is vergelijkbaar met droogstralen, maar het straalmedium wordt bevochtigd voordat het het oppervlak raakt.

Het belangrijkste voordeel van Vapour Abrasive-stralen ten opzichte van droogstralen is dat er minder stof vrijkomt, waardoor de operators in een breed scala aan omgevingen kunnen werken met minimale opstel- en schoonmaakkosten. Het resulteert in een schoner, consistenter afgewerkt oppervlak, klaar om te coaten, zonder ingebedde deeltjes of vastzittend stof.

Vapour Abrasive-stralen wordt ook wel aangeduid als natstralen, stoomstralen, slurriestralen, nat zandstralen en stofvrij stralen.

 

Vapour Abrasive-/natstraalmethodes

Water Injection Nozzle blaster
Halo blaster

WIN- en Halo-spuitmonden

Spuitmonden zijn verlengstukken voor zandstralers die zorgen voor enige stofonderdrukking.

Waterinjectiespuitmonden (WIN): Straaltjes water bevochtigen het straalmiddel wanneer het de spuitmond verlaat.
Halo-spuitmonden (waterring): Een gordijn van water omringt het straalmiddel en bevochtigt het stof na de impact.

Voordelen: Relatief goedkoop. Onderdrukt 50-85% van het stof*.
Nadelen: Hoog waterverbruik.
*http://www.elcosh.org

Abrasive blasting cabinet

Kasten en straalkamers

Water en media worden in een behuizing gemengd en besproeid. Een efficiënte manier om onderdelen te stralen.

Voordelen: Maakt het mogelijk om media te recyclen, ingebouwde afdekking.
Nadelen: Niet verplaatsbaar. Stralen beperkt tot objecten die in de behuizing kunnen passen.

Modified sandblaster

Gewijzigde zandstralers

Water en straalmiddel wordt in een vat onder luchtdruk opgeslagen. Het mengsel wordt in de luchtstroom gezogen met behulp van het Venturi-effect.

Voordelen: Effectieve stofonderdrukking.
Nadelen: Beperkte debietregeling. Hoog straalmiddel- en waterverbruik.

Vapor or wet abrasive blaster

Vapour Abrasive-straalapparaten

Water en straalmiddel worden in een vat onder waterdruk gecombineerd en vervolgens geïnjecteerd in de luchtstroom.

Voordelen: tot 95% stofonderdrukking. Biedt een precieze controle over de luchtdruk en het mengsel van water en straalmateriaal zodat meer verschillende oppervlakken kunnen worden behandeld en de hoeveelheid straalmedium en water wordt verminderd.

 

 

STRAALMATERIALEN

Media en straalmiddelen

Media verwijst naar materialen die bij impact geen oppervlakteprofiel creëren. Deze omvatten zowel anorganische als organische materialen. Straalmiddelen omvatten elk straalmateriaal dat een oppervlakteprofiel (of ankerpatroon) creëert bij impact. Oppervlaktecoatings hechten sterker aan geprofileerde oppervlakken. 

 

Variety of media and abrasives

Wat gebeurt er bij impact?

Wanneer een straalmiddel een hard oppervlak raakt, breekt of versplintert het deeltje vaak, waardoor fijnere deeltjes als stof in de lucht terechtkomen, naast het stof dat al in het droge medium aanwezig is. Deze impact kan ook droge vonken veroorzaken die geladen zijn met statische elektriciteit.

Wanneer nat straalmiddel een oppervlak raakt, worden fijne deeltjes ingekapseld in waterdruppels. Het extra water duwt de deeltjes naar beneden, waardoor stofvorming wordt voorkomen.

De aanwezigheid van water geeft ook meer massa aan het deeltje bij de impact. Terwijl de waterdruppel zich verspreidt, blaast de hydrostatische kracht de oppervlaktelaag weg en laat een gevederde rand rond de omtrek achter voor naadloze hercoatings.

Wet blasting media impacting the surface

Toepassingen van natstralen

Natstralen kan het zandstralen voor vrijwel elke toepassing vervangen, maar er zijn oppervlakken, omstandigheden en omgevingen waarvoor natstralen bijzonder voordelig is.

 

Samen met andere werknemers

Stof van droogstralen vormt niet alleen een gevaar voor de gezondheid door inademing, maar beperkt ook het zicht ernstig. Terwijl droogstraalwerkzaamheden moeten worden afgezonderd van de normale werkzaamheden, kunnen natstralers met minimale voorzorgsmaatregelen in de nabijheid van andere werknemers werken.

 

Industriële settings

Droogstralen kan met statische elektriciteit geladen droge vonken doen ontstaan die in de aanwezigheid van brandbare gassen tot explosies kunnen leiden. Natstralen elimineert vonken niet volledig, maar wanneer er vonken ontstaan zijn het koude vonken (zonder statische elektriciteit), waardoor het explosieve vermogen tot een minimum wordt beperkt.

 

Abrasive blasting applications

Delicate oppervlakken

Natstraalapparaten kunnen effectief werken bij lagere druk, waardoor coatings worden verwijderd zonder het onderliggende substraat te beschadigen. Vapour Abrasive-stralen is een voorkeursmethode voor het stralen van antieke, kwetsbare oppervlakken en zachte oppervlakken (inclusief hout). Bovendien vermindert de aanwezigheid van smeerwater de warmte door wrijving die metalen oppervlakken kan doen kromtrekken.

 

Buiten-/stedelijke omgeving

Droogstralen vereist een aanzienlijke afdekking/tentconstructie om het stofgehalte in de lucht binnen de wettelijke grenzen te houden. In buiten- en stedelijke omgevingen is een dergelijke afdekking niet praktisch of kosteneffectief. Als gevolg van de inherente stofonderdrukking vereisen de straalwerkzaamheden met behulp van Vapour Abrasive-stralen een minimale afdekking.

 

Historical blasting

Geschiedenis van het natstralen

In 1950 werd zandstralen in Groot-Brittannië verboden vanwege de bezorgdheid over silicose, een beroepsrisico dat samenhangt met het inademen van silicastof. Kort daarna vond Norman Ashworth daar het eerste Vapour Abrasive-straalapparaat uit.

In 1966 volgden verschillende Europese landen dit voorbeeld en verboden het zandstralen, wat leidde tot innovatie van nieuwe natstraaltechnologieën, met name in Duitsland, waar de eerste mobiele natstraalmachine werd uitgevonden, expliciet ontworpen om te concurreren met zandstraalmachines.
 

Acceptatie in Noord-Amerika

Natstralers werden geïmporteerd naar Noord-Amerika vanuit Duitsland in de 90'er jaren en Groot-Brittannië in de jaren 2000-2010'. In 2009 kwamen de eerste in eigen land geproduceerde Vapour Abrasive-straalapparaten - Ecoquip en GeoBlaster - op de markt. In 2013 en 2014 werden respectievelijk Ecoquip en GeoBlaster overgenomen door Graco Inc., een wereldleider op het gebied van vloeistofbehandeling.

Met onderdelen die de industrienormen respecteren en die lokaal kunnen worden ingekocht en een verbeterde efficiëntie als gevolg van technologische innovaties, ervaren Vapour Abrasive-stralers een wijdverspreide acceptatie in de oppervlaktevoorbereidingsindustrie.

 

Contacteer een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco