Graco Inc.

Renovatie  Renovatie- en reinigingswerken

Verwijdering van roest, roet, coatings en oppervlaktevuil

Waar te koop Informatie aanvragen

Problemen met traditionele methodes

Bij traditionele industriële straalmethodes zijn afdekkingsmiddelen, stofafscheiders, enkele vrachtwagens grit en ademhalingsapparatuur nodig. Systemen onder zeer hoge druk gebruiken veel water, wat afvloeiing tot gevolg kan hebben. Andere methodes laten ook geen textuur achter, die nodig is voor de kleefkracht van de verf en ze kunnen op metalen oppervlakken leiden tot kromtrekking, erosie-corrosie, putcorrosie, alsook verkleuring en schade. Traditionele straalsystemen kunnen doorgaans niet in de open lucht worden gebruikt in de nabijheid van ander personeel of in ingesloten ruimtes.

Oplossing

EcoQuip kan oude of nieuwe baksteen, blokken en/of steen reinigen zonder de façade te openen of te beschadigen - wat negatieve efflorescentie veroorzaakt - en zonder verkleuring of marmering. EcoQuip kan ook houtstructuren restaureren zonder het hout te beschadigen of de houtvezels rechtop te doen staan.

EcoQuip verwijdert coatings, roest en schoonmaakresten van oud ijzer, metaallagen, standbeelden, graven en grafzerken zonder het oppervlak te beschadigen of aan te tasten. EcoQuip kan schimmel, roet, vet, oppervlakte vuil en roest voorzichtig en zonder schade verwijderen en tegelijkertijd het karakter van de voorwerpen restaureren en beschermen.

Alle toepassingen kunnen worden uitgevoerd zonder schade aan het landschap of de vegetatie of schade aan de omliggende oppervlakken.

Blasting_VT Before.tif
  • Gebouwen in baksteen/blokken/steen of stucmateriaal
  • Houten gevels/omheiningen
  • Smeedijzeren omheiningen
  • Decoratief metaal, koper, brons en tin
  • Monumenten
  • Standbeelden
  • Graven of grafzerken
  • Artefacten en historische voorwerpen