Graco Inc.

Finex 

Finex-pistolen en -spuitpakketten - verkrijgbaar in opties met druktoevoer en zwaartekrachttoevoer