Graco Inc.

Viscose materialen spuiten

Termopian1_250

Termopian is een bedrijf gevestigd in Polen dat spuitbare dakcoatings, spuitbare verf en spuitbare viscose, waterbestendige coatings produceert en verkoopt. 

Ontwikkelingen in polyurethaanschuimen

Het bedrijf bestaat sinds 1988, toen Termopian zijn stempel drukte op de bouwmarkt. Hun belangrijkste activiteit was het gieten van schuimisolatie in de lege ruimte tussen muren. 

In 1991 werd Termopian actief op de dakbedekkingsmarkt. In 2005 startten ze met de productie van Izolbest-verven voor polyurethaanschuimen. In 2009 begon Termopian, dankzij de bijzonder dynamische ontwikkeling van de polyurethaanmarkt in Polen, een professionele productielijn van speciale Izolbest-polyurethaancoatings met bescherming tegen ultraviolette straling, en daarna ook van Izolbest-PRO, een nieuwe dakbedekkingscoating van polyurethaan tegen mechanische schade. Daarvoor werden er specifieke spuitapparaten met compressors met grote capaciteit aangekocht. Met die machines kon de Izolbest-PRO-coating door spuiten worden aangebracht. In 2012 werd, op basis van jarenlange ervaring, een nieuwe spuitbare dakbedekkingsisolatie gelanceerd: TermoPiana. 

Optimale configuratie

Tot nu toe heeft Termopian ongeveer 1.000.000 m² warmte-isolatie, waterbestendige en chemicaliënbestendige coatings gespoten. Ze gebruiken de Reactor H-40 van Graco om TermoPiany-dakbedekking te spuiten, het Xtreme 70:1-verfspuittoestel van Graco om Izolbest-verf te spuiten en de Mark V Max van Graco om waterbestendige Hydrobest-coatings te spuiten. 

Termopian kiest voor Graco-producten omwille van hun hoge prestaties en de volledig uitgeruste toestellen. De prijs en de kwaliteit van de toestellen voldoen overduidelijk aan de eisen van Termopian. Na meer dan 20 jaar ervaring met Graco-machines kunnen ze bevestigen dat Graco-toestellen ideaal zijn om Izolbest-verven van Termopian te spuiten. 

Tips

Enkele tips die Termopian kan geven: buiten verf aanbrengen gebeurt bij voorkeur bij stabiele en gunstige weersomstandigheden; tijdens het drogen mag de coating niet blootgesteld worden aan regen of water; en Termopian-verf die geleverd wordt in een afgesloten verpakking is klaar voor gebruik en moet enkel mechanisch gemengd worden. Daarom is het belangrijk dat de verf niet verdund wordt. 

Termopian is a company located in Poland that produces and sells sprayable roof coatings, sprayable paint and sprayable viscous waterproof coatings.

Polyurethane foams evolutions

The company dates back to 1988, when Termopian made their mark on the construction market. Their main service was insulation with foam which was poured into the free spaces between walls.

In 1991, Termopian entered the roofing market. In 2005, they launched the production of Izolbest paints for polyurethane foams. In 2009, Thanks to a very dynamic development of the polyurethane market in Poland, Termopian launched a professional production line of special Izolbest polyurethane protective coatings against ultraviolet radiation, followed by a new polyurethane roofing coating called Izolbest-PRO against mechanical damage. For this purpose, specific spray units with large capacity compressors were bought. With these machines, the Izolbest-PRO coating could be applied by spraying. In 2012, based on many years of experience, a new sprayable roofing insulation, TermoPiana, was launched.

Optimal configuration

So far, Termopian has sprayed about 1 000 000 m² of thermal insulation, waterproof and chemical resistant coatings. They use Graco’s Reactor H-40 to spray TermoPiany roofing, Graco’s Xtreme 70:1 sprayer to spray Izolbest paint, and Graco’s Mark V Max for spraying Hydrobest waterproof coatings.

Thanks to the high performance and the fully equipped machinery, Temopian prefers to use Graco products. "The prices and quality of the machines clearly show the most optimal configuration for Termopian’s requirements. With more than 20 years of experience using Graco machines, we can confirm that Graco units are ideal for spraying Termopian-Izolbest paints", a Termopian employee says.

Tips

Some tips that Termopian can pass on are that outside paint applications should be carried out during stable and favourable weather conditions; during drying, the coating should not be exposed to rain or water; and Termopian paint supplied in sealed packaging is ready to use and only requires mechanical mixing. It is important therefore not to dilute the paint.