Graco Inc.

Нанасяне на покритие с валяк 

Нанасянето на покритие с валяк представлява нанасяне на покритие от лепило върху ламинирана повърхност.