Graco Inc.

Уплътняване 

Уплътняването е процес на затваряне или предпазване на част или модул с водоустойчиво, въздухонепроницаемо лепило.