Graco Inc.

Залепване на кутии и кашони 

Системи за подаване на термолепило, проектирани за бързо стартиране, по-малко отпадъци и по-дълъг срок на експлоатация

Заявка за информация

Иновативните решения за нанасяне на термолепило за залепване на кутии и кашони на Graco ви позволяват винаги да работите лесно и ефективно. По-малкото количество отпадъци и по-рядкото запушване на дюзите намаляват времето за прекъсване на работата за извършване на техническо обслужване. Краткото време, което е необходимо за стартиране, гарантира по-добра производителност. Научете как с помощта на InvisiPac можете да намалите текущите си разходи и да повишите финансовите си резултати.