Graco Inc.

Пренос на материали с висок вискозитет 

Машини за разтоварване на резервоари и контейнери за бавно течащи материали