Graco Inc.

Пренос на материали с нисък вискозитет 

Промишлените и санитарните помпи на Graco лесно ще изпомпят вашите флуиди и течности