Graco Inc.

Обща повърхностна обработка на метали - промишлено приложение 

Пистолети за пръскане, помпи и дозатори за грундиране или нанасяне на повърхностно покритие на метални части и модули