Graco Inc.

Пръскане на боя - промишлено приложение 

Промишлено оборудване за повърхностна обработка на метал, пластмаса и дърво