Graco Inc.

Повърхностна обработка на дърво - промишлено приложение 

Апликатори и модули за пръскане за боядисване, байцване, уплътняване или залепване за приложения, свързани с повърхностна обработка на дърво