Graco Inc.

Производство на филтри 

Оборудването на Graco за монтиране на филтри е проектирано за точно, пропорционално дозиране. Правилно дозираният материал е предпоставка за по-малко отпадъци, по-малко преправяне, повече продукция, по-дълъг срок на активна експлоатация, по-добра обща производителност и повече увереност в крайните резултати и качеството. Изтеглете брошурата