Graco Inc.

Оборудване за впръскване на химикали 

Заявка за информация

Оборудването за впръскване на химикали Graco е предназначено да отговори на нуждите и изискванията на нефтогазовата промишленост. Нашето оборудване подкрепя научноизследователската и развойна дейност, производственото оборудване и съоръжения; транспортирането на нефт и газ по тръбопроводи и съхранение; и рафинирането на суров петрол и пречистване на природния газ до дистрибуцията на продукти, получени от тях. Graco е лидер в промишлеността, и погледът на специалистите от марката е обърнат към изпълнението, издръжливостта и намаляването на разходите.