Graco Inc.

Пневматични химически помпи за впръскване  За кладенци и тръбопроводи

Предотвратяване на корозия, замръзване и запушване

Заявка за информация

Пневматичните химически помпи за впръскване на Graco покриват и надвишават стандартите за производителност и издръжливост в нефтената и газовата промишленост. Нашите химически помпи са предназначени за работа в среди, които изискват защитно оборудване при взрив и природен газ или сгъстен въздух. Други характеристики:

  • Най-ниска цена
  • Лесни за работа
  • Проектирани да издържат