Graco Inc.

Оборудване за полагане на маркировка на спортни съоръжения, насочвано ръчно от оператор