AL 自动无气喷枪,包括可选的 GG0 喷嘴

288048

AL 自动无气喷枪,包括可选的 GG0 喷嘴

288048

轻巧紧凑的自动喷枪设计可提高生产速度,并以较低的拥有成本实现高质量的涂饰。

关于此产品,您有什么疑问吗?

如果您无法查找到所需的信息,欢迎垂询我们的专家。

咨询专家

特性

宣传样本

轻巧紧凑的自动喷枪设计可提高生产速度,并以较低的拥有成本实现高质量的涂饰。

可在一般金属涂饰应用实现高质量的抛光及更高的生产速度。

  • 重量轻、体积小的圆形胶枪设计
  • 能够应对高生产速率
  • 耐用不锈钢结构可应对要求最苛刻的涂料
  • 零件数目较少,进而降低整体维修成本
  • 各种各样的喷嘴系列,适用于各种各样的应用

规格与文档

技术规格

转换为英制
产品类型 喷枪
含喷枪 1
喷枪激活 自动
喷枪类型 无气喷枪
喷枪重量(盎司) 19.2
喷枪重量(磅) 1.17
喷涂类型 无气
技术类型 不适用
最大流体压力(兆帕) 36
最大流体压力(磅/平方英寸) 5000
最大空气入口压力(兆帕) 0.7
最大空气入口压力(磅/平方英寸) 100
最大空气压力(兆帕) 0.7
最大空气压力(磅/平方英寸) 100
最高流体温度 (°F) 140
泄放式 泄放器
涂布机类型 自动
类型 喷枪
产品类型 喷枪
含喷枪 1
喷枪激活 自动
喷枪类型 无气喷枪
喷枪重量(克) 529
喷枪重量(千克) 0.544
喷涂类型 无气
技术类型 不适用
最大流体压力(兆帕) 36
最大流体压力(千帕) 36000
最大流体压力(巴) 360
最大空气入口压力(兆帕) 0.7
最大空气入口压力(千帕) 700
最大空气入口压力(巴) 7
最大空气压力(兆帕) 0.7
最大空气压力(千帕) 700
最大空气压力(巴) 7
最高流体温度 (°C) 60
泄放式 泄放器
涂布机类型 自动
类型 喷枪

备件

产品编号 说明
GG0311 TIP, SPRAY
GG0313 TIP, SPRAY
GG0317 TIP, SPRAY
GG0325 TIP, SPRAY
GG0327 TIP, SPRAY
GG0331 TIP, SPRAY
GG0423 TIP, SPRAY
GG0527 TIP, SPRAY
GG0535 TIP, SPRAY
GG0541 TIP, SPRAY
GG0623 TIP, SPRAY
GG0629 TIP, SPRAY
GG0633 TIP, SPRAY
GG0635 TIP, SPRAY
GG0639 TIP, SPRAY
GG0655 TIP, SPRAY
GG0713 TIP, SPRAY
GG0727 TIP, SPRAY
GG0737 Replacement Spray Tip
GG0817 TIP, SPRAY
GG0917 TIP, SPRAY
GG0927 TIP, SPRAY
GG0931 TIP, SPRAY
GG0933 TIP, SPRAY
270031 TIP, SPRAY, PRECISION
270041 TIP,SPRAY,PRECISION
270043 TIP,SPRAY,PRECISION
270059 TIP, SPRAY PRECISION
182421 TIP, SPRAY
182423 TIP, SPRAY
182623 TIP, SPRAY
182723 TIP, SPRAY
182425 TIP, SPRAY
182725 TIP, SPRAY
182825 TIP, SPRAY
182627 TIP, SPRAY
182629 TIP, SPRAY
182947 TIP, SPRAY
210657 Q VALVE, BALL
107141 VALVE, BALL, VENTED, .750
104172 FITTING, TUBE
101892 Q BRUSH
GG0111 TIP, SPRAY
GG0117 TIP, SPRAY
GG0209 TIP, SPRAY
GG0217 TIP, SPRAY
GG0427 TIP, SPRAY
GG0531 TIP, SPRAY
GG0547 TIP, SPRAY
GG0841 TIP, SPRAY
GG0921 TIP, SPRAY
182821 TIP, SPRAY
182525 TIP, SPRAY
182726 Spray Tips
182431 TIP, SPRAY
182539 TIP, SPRAY
210658 Q VALVE, BALL
GG0211 TIP, SPRAY
GG0215 TIP, SPRAY
GG0415 TIP, SPRAY
GG0417 TIP, SPRAY
GG0419 TIP, SPRAY
GG0511 TIP, SPRAY
GG0517 TIP, SPRAY
GG0521 TIP, SPRAY
GG0617 TIP, SPRAY
GG0621 TIP, SPRAY
GG0631 TIP, SPRAY
GG0715 TIP, SPRAY
GG0733 TIP, SPRAY
GG0815 TIP, SPRAY
GG0821 TIP, SPRAY
GG0823 TIP, SPRAY
GG0923 TIP, SPRAY
182521 TIP, SPRAY
182823 TIP, SPRAY
182427 TIP, SPRAY
182631 TIP, SPRAY
182443 TIP, SPRAY
222011 CLAMP, GROUNDING
288201 KIT, FILTER,FLUID
210500 FILTER, IN-LINE
198457 CONNECTOR, 100 OHM 3 WIRE RTD
198458 WIRE, CONNECTOR
GG0109 TIP, SPRAY
GG0115 TIP, SPRAY
GG0219 TIP, SPRAY
GG0307 TIP, SPRAY
GG0421 TIP, SPRAY
GG0425 TIP, SPRAY
GG0431 TIP, SPRAY
GG0529 TIP, SPRAY
GG0545 TIP, SPRAY
GG0615 TIP, SPRAY
GG0619 TIP, SPRAY
GG0643 TIP, SPRAY
GG0725 TIP, SPRAY
GG0731 TIP, SPRAY
GG0735 TIP, SPRAY
GG0825 TIP, SPRAY
270025 TIP,SPRAY,PRECISION
270027 TIP, SPRAY, PRECISION
270039 TIP,SPRAY,PRECISION
182625 TIP, SPRAY
182439 TIP, SPRAY
107142 VALVE, BALL, VENTED, .500
241468 Fluid Needle
GG0213 TIP, SPRAY
GG0221 TIP, SPRAY
GG0319 TIP, SPRAY
GG0323 TIP, SPRAY
GG0411 TIP, SPRAY
GG0433 TIP, SPRAY
GG0539 TIP, SPRAY
GG0543 TIP, SPRAY
GG0611 TIP, SPRAY
GG0625 TIP, SPRAY
GG0719 TIP, SPRAY
GG0723 TIP, SPRAY
GG0729 TIP, SPRAY
GG0749 TIP, SPRAY
GG0819 TIP, SPRAY
270037 TIP,SPRAY,PRECISION
182721 TIP, SPRAY
182643 TIP, SPRAY
244930 MANIFOLD, AIRLESS,U.S.
GG0309 TIP, SPRAY
GG0413 TIP, SPRAY
GG0429 TIP, SPRAY
GG0513 TIP, SPRAY
GG0525 TIP, SPRAY
GG0553 TIP, SPRAY
GG0613 TIP, SPRAY
GG0627 TIP, SPRAY
GG0721 TIP, SPRAY
GG0827 TIP, SPRAY
C08224 TIP, SPRAY,6-HOLE, .020 DIA
182523 TIP, SPRAY
182429 TIP, SPRAY
182435 TIP, SPRAY
182635 TIP, SPRAY
241162 MANIFOLD, EUROPE AIRLESS
210659 Q VALVE, BALL
GG0107 TIP, SPRAY
GG0315 TIP, SPRAY
GG0321 TIP, SPRAY
GG0335 TIP, SPRAY
GG0435 TIP, SPRAY
GG0515 TIP, SPRAY
GG0519 TIP, SPRAY
GG0523 TIP, SPRAY
GG0533 TIP, SPRAY
GG0925 TIP, SPRAY
270029 TIP, SPRAY, PRECISION
270035 TIP,SPRAY,PRECISION
182621 TIP, SPRAY
182831 TIP, SPRAY
182535 TIP, SPRAY
182639 TIP, SPRAY
182543 TIP, SPRAY
597151 FITTING, ELBOW

建议的附件

获得当地经销商的帮助

显示经销商

有疑问吗? 欢迎垂询。

电话支持

电话支持

周一到周五
上午 8:30 – 下午 5:30
中国标准时间

电子邮件支持

电子邮件支持

查找经销商

查找经销商

本地销售和服务支持

Graco