Graco Inc.

计量表  精确测量流体压力

计量表精确测量和指示流体压力,可用于测量范围广泛的涂料和压力范围

购买地点小帮手

不锈钢低压量表 

 • 防腐蚀 
 • 2.5 英寸(63 毫米)直径刻度盘 
 • 1/4 英寸 NPT(M) 连接件 
 • 底部支架 
 • 安全玻璃 
不锈钢高压流体量表 
 • 防腐蚀 
 • 2.5 英寸(63 毫米)直径刻度盘 
 • 1/4 英寸 NPT(M) 连接件 
 • 底部支架 
 • 安全玻璃 
 • 填入流体以减少指示器脉动 

带阻尼器的不锈钢流体量表 

 • 阻尼器保护量表免受剧烈的压力脉动造成的冲击 
 • 防腐蚀 
 • 2.5 英寸(63 毫米)直径刻度盘 
 • 1/4 英寸 NPT 连接件 

低压空气量表 

 • 黑瓷漆箱 
 • 底部支架 
 • 1/8 英寸 NPT 和 1/4 英寸 NPT 连接件