Graco Inc.

Prilika za partnerstvo

Partnerstvo

GRACO je odgovoran za prodaju i distribuciju svih GRACO proizvoda. Naše proizvode promičemo samo kroz distribuciju i utom smislu ustrojili smo široku i efikasnu distribucijsku mrežu.

U nastojanju da optimiziramo našu uslugu našim krajnjim korisnicima potrebni su nam dodatni distributeri za specifična tražišta u izabranim područjima.

Ako ste zainteresirani za poziciju GRACO distributera, molimo vas kontaktirajte nas.partnership_395