Graco Inc.

Hermetizacija 

Hermetizacija je postupak zatvaranja ili osiguravanja dijela ili sklopa pomoću adhezivnog sredstva koje ne propušta tekućinu ni zrak.