Graco Inc.

Oprema za završnu obradu  Applicators, pumps, packages and plural component equipment

Graco nudi rješenja za završnu obradu svih vrsta drva, metala i plastike. Gracovi aplikatori, pumpe, paketi i oprema za višekomponentne nanose povećavaju produktivnost, smanjuju troškove uporabe boje, snižavaju emisije i osiguravaju dosljedno bolju završnu obradu.