Graco Inc.

Taljevine 

Graco nudi liniju skupne opreme za taljenje za rukovanje taljevinama kao što su butilna guma, etilen vinil acetat (EVA), poliamid, poliizobutilen (PIB), poliuretanski reaktiv (PUR), adhezivna sredstva osjetljiva na tlak (PSA) i drugo.