Graco Inc.

Glutton  Klipne pumpe

Klipna pumpa je idealna za zračnu i bezračnu primjenu prskanja