Graco Inc.

Mērīšanas-sajaukšanas sistēma 

Precīza divu daļu materiālu lietošana salikšanas darbībām