Graco Inc.

Trademark Information

Graco, Graco logotips un citi Graco logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi ir Graco Inc. preču zīmes ("Graco Marks"). Jūs piekrītat neizrādīt vai nekādā veidā nelietot Graco Marks bez iepriekšējas uzņēmuma Graco atļaujas.  Citas šeit redzamās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Šis ir Graco Inc. pašreizējo preču zīmju saraksts ASV.

Preču zīmes, aiz kurām ir zīme ®, ir reģistrētas Graco Inc. preču zīmes ASV; pārējās ir Graco Inc. preču zīmes vai parastās tirdzniecības zīmes ASV, un tām jābūt marķētām ar TM simbolu.

Šajā sarakstā nav ietvertas pilnībā visas Graco Inc. preču zīmes.

* Graco's Trademarks
Current listing of U.S. trademarks owned by Graco Inc. This list is not a comprehensive list of all Graco Inc. trademarks.