Graco Inc.

Varmsmelting 

Del |

Graco tilbyr en serie med bulksmelteutstyr for å håndtere varmsmeltingsmaterialer som butylgummi, etylenvinylacetat (EVA), polyamid, polyisobutylen (PIB), polyuretan-reaktiv (PUR), trykkfølsomme klebemidler (pressure sensitive adhesives, PSA) og mer.