Środki ochrony indywidualnej i dróg oddechowych wymagane podczas obróbki strumieniowo-ściernej

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ NA SUCHO, NA MOKRO I W OSŁONIE WODY

Autorzy: Kurt Ivory, dyrektor ds. marketingu, RPB Safety LLC oraz Wade Hannon, główny księgowy, Graco

Podczas gdy amerykańska Administracja bezpieczeństwa i higieny pracy (OSHA) określa wymagane środki ochrony indywidualnej dla obróbki strumieniowo-ściernej na sucho, nie ma całościowej branżowej normy bezpieczeństwa obejmującej obróbkę strumieniowo-ścierną na mokro lub w osłonie wody. Na skutek tej luki wiele osób pracujących na stanowiskach obróbki strumieniowo-ściernej na mokro lub w osłonie wody nie do końca wie, jakie środki ochrony indywidualnej są właściwe w takich sytuacjach.
 

Mniej pyłu wcale nie oznacza mniej środków ochrony indywidualnej.

Kiedy po raz pierwszy popularna stała się obróbka strumieniowo-ścierna na sucho, wielu operatorów stosowało jedynie osłonę twarzy, aby nie dopuścić do przedostania się pyłu do ich oczu. Wobec dużej ilości pyłu w powietrzu szybko stało się jasne, że kłopoty z oddychaniem mogą stać się problemem, więc ustalono normy wymagające stosowania respiratorów podczas obróbki strumieniowo-ściernej na sucho.

W porównaniu do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho obróbka strumieniowo-ścierna na mokro i w osłonie wody znacząco redukuje pylenie, skłaniając ludzi do wątpliwości, czy respirator jest wymagany, czy też nie. Jednakże każda operacja obróbki strumieniowo-ściernej powoduje powstawanie pewnej ilości pyłu, pochodzącego czy to z obrabianego podłoża, czy też z materiałów używanych do obróbki. Nawet jeśli używana jest niewielka ilość materiałów ściernych, może następować ich odbicie od powierzchni.

Mniejsza ilość pyłu nadal wymaga wyposażenia ochronnego, szczególnie jeśli pył może zawierać niebezpieczne materiały, takie jak azbest lub ołów.
 

LISTA KONTROLNA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ NA MOKRO I W OSŁONIE WODY

Nie istnieją produkty przeznaczone specjalnie do prac związanych z obróbką strumieniowo-ścierną na mokro lub w osłonie wody. Jednak wielu dystrybutorów i producentów zaleca ochronę dróg oddechowych i zwykle używa się środków ochrony indywidualnej podobnych do tych, jakie stosuje się do prac związanych z obróbką strumieniowo-ścierną na sucho.
 

Respiratory

Respiratory są ważnym elementem wyposażenia każdego wykonawcy obróbki strumieniowo-ściernej, ponieważ zapobiegają dostaniu się pyłu do płuc, co może spowodować problemy z oddychaniem. Można stosować ściśle przylegające do twarzy respiratory, które w przypadku odpowiedniego uszczelnienia będą w należytym stopniu chronić użytkowników przed wdychaniem pyłu. Niemniej jednak dość często nie zapewniają one takiego samego poziomu ochrony jak respiratory luźno dopasowane, ponieważ każdy włos na twarzy (nawet zarost) może przerwać uszczelnienie półmaski, dopuszczając do przedostawania się pyłu. Poza koniecznością dokładnego ogolenia się, szczelnie przylegające respiratory mogą powodować uczucie gorąca i dyskomfort, które w konsekwencji zmniejszają wydajność i efektywność pracy operatora.

Luźno przylegające respiratory, które opierają się na ramionach operatora, są bardziej wygodne w noszeniu i zapewniają cyrkulację powietrza wokół głowy i szyi, pomagając operatorowi ochłodzić się. Nowe produkty na rynku chłodzą dolotowe sprężone powietrze zanim wpłynie do respiratora, zapewniając dodatkowe chłodzenie głowy i górnej części ciała. Patrz różnice między respiratorami ściśle przylegającymi a luźno przylegającymi.

Ważne jest, aby pamiętać, że użycie jakiegokolwiek respiratora może okazać się niewystarczające w przypadku obróbki strumieniowo-ściernej. Przykładowo respiratory do malowania mają zwykle na sobie napis „nie stosować do obróbki strumieniowo-ściernej”. Zgodnie z zasadami określonymi przez OSHA w normie 1910.134 respiratory do obróbki strumieniowo-ściernej muszą zakrywać głowę, szyję i ramiona oraz być zatwierdzone przez Narodowy instytut bezpieczeństwa i higieny pracy (NIOSH) do ochrony przed pyłem powstającym podczas obróbki strumieniowo-ściernej.

Jeśli stosowane są potencjalnie niebezpieczne materiały ścierne, np. ołów, respirator musi mieć odpowiedni przypisany współczynnik ochrony (APF). W przypadku ołowiu respirator musi mieć współczynnik APF większy niż 1000 cząstek.
 

Ochrona słuchu

Ochrona słuchu, która może być zawarta w luźno dopasowanym respiratorze lub jako dodatek do ściśle dopasowanego respiratora, jest niezbędna podczas pracy w pobliżu urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej, które pracując emitują hałas o wysokiej częstotliwości i dużej głośności, oraz sprężarek, które także mogą być bardzo głośne.

W zależności od używanego respiratora, może on być wyposażony w system komunikacji w kasku, ułatwiający operatorom komunikację bez konieczności zdejmowania respiratora i ochrony słuchu. Ważne jest, aby wszyscy pracujący w pobliżu urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej używali zatyczek do uszu lub innych środków ochrony słuchu.
 

Kombinezony robocze, rękawice i obuwie ochronne

Odzież, rękawice i obuwie ochronne pomagają zapewnić bezpieczeństwo i wygodę operatora.

Kombinezony nylonowe, takie jak kombinezon do obróbki strumieniowej RPB®, są lekkie, trwałe i oddychające oraz zaprojektowane dla ochrony przed odrzutem materiału ściernego, jednocześnie zapewniając chłodzenie operatorowi.

Kombinezon można także zmoczyć – jest to istotny czynnik w procesach obróbki strumieniowo-ściernej na mokro lub w osłonie wody – i można go prać w celu ponownego użycia.
 

Osłony twarzy i ochrona oczu

Osłony twarzy są zasadniczo zintegrowane z luźno dopasowanymi respiratorami, dlatego operatorzy używający tych respiratorów nie potrzebują dodatkowej osłony twarzy.

Jednak inne osoby na miejscu obróbki powinny stosować alternatywne środki ochrony oczu, takie jak okulary ochronne lub osłona twarzy.

Zmieniający się rynek środków bezpieczeństwa

Rynek produktów do obróbki strumieniowo-ściernej staje się coraz bardziej świadomy potrzeby bezpieczeństwa operatora i zapewnia każdemu operatorowi odpowiednie wyposażenie. Środki ochrony indywidualnej chronią pracowników podczas pracy, tak aby mogli po powrocie do domu cieszyć się pełnią zdrowia. Dzięki zapewnieniu operatorom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, mogą oni żyć bez obaw o utratę słuchu, problemy z układem oddychania lub inne problemy zdrowotne.

Bezpieczeństwo ma także wpływ na kondycję firmy – nie tylko w związku z kosztami ubezpieczenia lub opieki medycznej, ale także w związku z ogólnym poczuciem komfortu operatora. Gdy operator ma poczucie bezpieczeństwa, komfortu i spokoju, osoba taka może być bardziej wydajnym pracownikiem. Na dłuższą metę bezpieczni, spokojni i wydajni operatorzy są kluczem do sukcesu firmy w branży obróbki strumieniowo-ściernej.

Więcej informacji o pyleniu i bezpiecznej obróbce strumieniowo-ściernej

Przemysł budowlany musiał dostosować się do nowej ustawy OSHA dotyczącej respirabilnej krzemionki krystalicznej (Silica Rule) do dnia 23 czerwca 2017 roku, w ciągu roku po jej ogłoszeniu. Dla przemysłu ogólnego i morskiego, dzień dostosowania się nastąpił 23 czerwca 2018 roku, dwa lata po jej ogłoszeniu.

Zawartych jest tam dużo informacji – zarówno dobrych, jak i złych – na temat pylenia i bezpieczeństwa obróbki strumieniowo-ściernej. Zadbaj o to, żeby poznać fakty. Jeśli kwestie dot. redukcji pyłu są ważne dla Ciebie, przeczytaj nasz artykuł "Bezpyłowa obróbka strumieniowo-ścierna jest mitem".

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco