Zabezpieczanie miejsca prowadzenia obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

Nieprzechwycone cząsteczki i zanieczyszczenia powstające podczas przygotowywania powierzchni, takie jak farby, powłoki, odpryski farb i podkłady, mogą okazać się toksyczne, a nawet zabójcze dla organizmów wodnych, przesiąkać do gleby oraz być pobierane przez rośliny, ulegać bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, a w konsekwencji szkodzić również ludziom. Celem osłon jest zapobieganie przedostawaniu się cząsteczek znajdujących się w strumieniu powietrza i zanieczyszczeń z obszaru roboczego w celu późniejszego skutecznego ich zbierania i usuwania.

Jedną z podstawowych zalet czyszczenia strumieniowo-ściernego na mokro w porównaniu do czyszczenia strumieniowego na sucho są zmniejszone wymagania odnośnie osłony. Ponieważ emisje i zanieczyszczenia są otaczane i obciążane przez wodę, można je skutecznie gromadzić, stosując mniej środków zapobiegawczych.

Osłona gruntu jest podstawową formą osłony, składającą się z zachodzących na siebie, zakotwionych plandek pokrytych materiałem wykonanym z geowłókniny. Materiał geowłókninowy jest szczególnie przydatny w przypadku metody strumieniowo-ściernej na mokro: ten lekki materiał, o teksturze podobnej do etaminy, przepuszcza wodę, odfiltrowując jednocześnie materiał ścierny i zanieczyszczenia. Po wykonaniu zadania tkanina geowłókninowa jest po prostu zwijana i umieszczana w bębnach lub innych stosownych pojemnikach w celu usunięcia.

W przypadku zagrożenia niebezpiecznym wyciekiem wykonawca może utworzyć obwałowanie, które będzie zatrzymywało rozlane ciecze pochodzące z ciężkiego sprzętu, zbiorników płynów czy beczek. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń, jakie mają być przechwytywane, możliwe jest budowanie obwałowań o wysokości od kilkunastu centymetrów do kilku metrów, wykonywanych z elementów metalowych, drewna lub pianki z warstwą zewnętrzną w postaci powłoki gumowanej lub polimocznikowej oraz wyłożonej tkaniną wykonaną z geowłókniny. Wewnątrz obwałowania można umieścić pompę zanurzeniową w celu przenoszenia ścieków do pojemnika zbiorczego lub beczki.

Gdy miejsce obróbki strumieniem powietrza znajduje się w pobliżu otwartych wód, obszarów zamieszkałych, środowisk miejskich lub innych obszarów o dużym nasileniu ruchu, niezbędne jest stosowanie osłon o charakterze stacjonarnym. W takich lokalizacjach tradycyjne czyszczenie strumieniowe na sucho wymaga pełnej osłony – lub „parkanu” – gdzie obszar obróbki strumieniem powietrza jest hermetycznie uszczelniony, aby zapobiegać wydostawaniu się niefiltrowanego powietrza, emisji i zanieczyszczeń. W przypadku obróbki strumieniowo-ściernej na mokro zwykle wystarczająca jest osłona częściowa, a można ją uzyskać, zamykając obszar plandekami rozpostartymi na sztywnej lub elastycznej strukturze lub konstrukcji podpierającej ze sklejki. Dzięki nieodłącznej redukcji pylenia podczas obróbki strumieniowo-ściernej na mokro wentylacja i filtrowanie powietrza wylotowego w większości przypadków nie są wymagane.

Amerykańska organizacja Society for Protective Coatings (SSPC) określa 4 klasy osłon dla procesów przygotowania powierzchni, przy czym klasa 1 charakteryzuje się najostrzejszymi wymaganiami. Dla czyszczenia strumieniem powietrza na mokro istnieją oddzielne normy. Przykładowo tam, gdzie klasa 2 czyszczenia strumieniowego na sucho wymaga ujemnego ciśnienia powietrza, filtrowania powietrza wylotowego i szczelnie zamykanego wejścia, czyszczenie strumieniowe na mokro nie wymaga żadnej wentylacji, a otwór wejściowy z zachodzących na siebie plandek może zostać uznany za wystarczający.

W przypadku dużych przedsięwzięć, bardzo często najbardziej opłacalnymi osłonami są osłony w postaci konstrukcji przenośnych. Przykładowo operacje czyszczenia strumieniowego na wiadukcie mogą zostać osłonięte za pomocą plandek zwieszonych z wiązarów za pomocą lin nad osłoną gruntu. W miarę postępu prac taki osprzęt może być przesuwany, aby osłaniać kolejny odcinek. Most nad otwartym akwenem wodnym może wymagać wyrafinowanej konstrukcji inżynierskiej, która nie tylko osłania i zbiera emisje oraz zanieczyszczenia, ale też stanowi pomost do stania dla pracowników.

Wymagania dotyczące osłon dla projektów złożonych do przetargu będą zazwyczaj określone w zapytaniu ofertowym, ale mogą przybierać różne formy, jak: formalna klasa osłony wg SSPC; norma National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) dla unoszących się cząstek materii ustalona przez EPA; zmienna norma z różnymi poziomami osłony odzwierciedlającymi wrażliwość środowiska różnych obszarów; lub proste wymaganie, aby wszystkie emisje i zanieczyszczenia były wychwytywane, zbierane i usuwane.

W większości przypadków to do wykonawcy należy określenie zaleceń, zaprojektowanie i zbudowanie osłon, które będą spełniały wymagania projektowe.

„Osłony stosowane w przypadku czyszczenia strumieniowego na sucho mogą pochłaniać do czterdziestu procent budżetu, z czego większość to godziny pracy poświęcone na ich budowę i demontaż” – stwierdza Tim Cook, kierownik produkcji firmyWetblast.ca. „To, co w przypadku czyszczenia strumieniowego na sucho trwa tydzień, my jesteśmy w stanie wykonać – od początku do końca – w dwa lub trzy dni”. Kierownicy projektów powoli zaczynają zdawać sobie sprawę z oszczędności, jakie niesie za sobą stosowanie zredukowanych osłon, a także z zalet obróbki strumieniowo-ściernej na mokro jako optymalnego wyboru, zarówno w kontekście ekonomicznym, jak i z punktu widzenia ochrony środowiska”.

 

WSKAZÓWKI

Podczas budowania osłony należy pamiętać o wzięciu pod uwagę wiatru. Konstrukcja powinna być zdolna do wytrzymania wiatrów o prędkości do 40 km/h (lub większej, w zależności od warunków otoczenia.)

Plandeki nie są niezniszczalne; wiatr i środki ścierne robią swoje. Często opłaca się zainwestować w plandeki wysokiej jakości (tkane z polipropylenu, półprzezroczyste dla lepszej widoczności). Uszkodzenia mechaniczne powodowane przez wiatr są podstawową przyczyną niszczenia plandeki, a więc należy zadbać o zminimalizowanie jej łopotania.

W przypadku osłony budowanej na wysokości należy dążyć do uzyskania minimum 1 m obszaru roboczego między powierzchnią czyszczoną strumieniem powietrza a ścianami osłony, tak aby nie kierować strumienia na konstrukcję osłony. Tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, powinna wystarczyć osłona gruntu na obrzeżach o szerokości 6 metrów.

Codziennie należy robić porządek wewnątrz i na zewnątrz osłony.

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco