Ekonomiczne i wydajne czyszczenie przyrządów malarskich w procesie obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro jest jedną z najskuteczniejszych metod usuwania powłok proszkowych z przyrządów malarskich i stojaków.

W przypadku każdej instalacji przeznaczonej do elektrostatycznego malowania proszkowego mamy do czynienia z niepożądanym osadzaniem się powłok proszkowych na stojakach i przyrządach malarskich.

Aby zagwarantować wydajność procesu malowania proszkowego, części te muszą być regularnie czyszczone. Jest dostępnych rozwiązań do usuwania powłok z wieszaków i uchwytów mocujących.

Wieszaki i przyrządy malarskie utrzymują malowany przedmiot, gdy przechodzi on poprzez instalację malowania proszkowego. To oznacza, że przy wykańczaniu każdego elementu zostają one pokryte powłoką proszkową. Ten osad powłoki proszkowej na uchwytach mocujących szybko staje się problemem z powodu malejącej przewodności na drodze od części do wieszaka i sprawności układu. To dlatego częste czyszczenie wieszaków i przyrządów jest istotne dla wydajności Twojej instalacji malowania proszkowego.

Istnieje wiele metod, jakie można zastosować do całkowitego usunięcia powłoki proszkowej z przyrządów malarskich i wieszaków:
·       Usuwanie chemiczne
·       Usuwanie przez wypalenie
·       Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho
·       Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro

Usuwanie chemiczne

W przypadku usuwania chemicznego przyrządy malarskie są poddawane działaniu gorących lub zimnych chemikaliów w procesie typu wsadowego. Roztwory do usuwania powłok powodują ich rozpuszczanie lub pęcznienie, po czym odpadają w kąpieli chemicznej lub można je łatwo spłukać wodą.

Zalety usuwania chemicznego

 • Brak negatywnego wpływu na metal pozbawiony powłoki, z którego wykonane zostały przyrządy malarskie
 • Brak odkształcania przyrządów malarskich ze względu na eliminację siły mechanicznej i wysokiej temperatury

Wady usuwania chemicznego

 • Chemiczne roztwory do usuwania powłok mogą okazać się niezwykle toksyczne i niebezpieczne
 • Dodatkowe źródło odpadów dla Twojego procesu technologicznego

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Usuwanie przez wypalenie

Usuwanie powłok proszkowych z przyrządów malarskich przez wypalenie odbywa się w wysokich temperaturach do 650°C. Przy tak wysokiej temperaturze powłoki szybko ulegają zapłonowi, wypalając się z powierzchni oczyszczanych części.

Usuwanie przez wypalenie - zalety

 • Jedynym źródłem odpadów jest popiół pochodzący ze spalonej farby

Usuwanie przez wypalenie - wady

 • Wysokie temperatury mogą prowadzić do odkształcania się przyrządów malarskich
 • Popiół z farby, pozostający na przyrządach malarskich, musi zostać spłukany, aby zapobiec zanieczyszczeniu i gorszemu przyleganiu powłok do malowanych części
 • Konieczność stosowania kosztownego pieca do wypalania
Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho

W metodzie obróbki strumieniowo-ściernej na sucho cząstki ścierniwa uderzają w powierzchnię przyrządów malarskich z dużą siłą. Ścieranie odbywające się wskutek tych silnych uderzeń skutecznie usuwa powłokę.

Zalety obróbki strumieniowo-ściernej na sucho

 • Wymaga prostego sprzętu, co sprawia, że jest niedroga

Wady obróbki strumieniowo-ściernej na sucho

 • Wytwarzanie dużej ilości pyłu
 • Agresywne ścierniwa mogą uszkadzać metal podstawowy przyrządów malarskich. (Ścierniwo plastikowe jest dobrą alternatywą dla tradycyjnego materiału ściernego, ponieważ jest znacznie łagodniejsze dla powierzchni metalowej.)
 • Powierzchnia przyrządów malarskich musi być czyszczona bez rozpuszczalników
 • Wolniejsza niż inne metody czyszczenia

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro lub w osłonie wody jest podobna do obróbki na sucho oprócz tego, że tutaj ścierniwo przed uderzeniem w powierzchnię jest zwilżane.

Zalety obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

 • Wymaga prostego sprzętu, co sprawia, że jest niedroga
 • Redukuje wytwarzanie pyłu nawet o 92% w porównaniu do obróbki na sucho
 • Czyste, jednolite wykończenie
 • Brak odkształceń czy też uszkodzeń przyrządów malarskich
 • Bezpieczna dla pracowników
 • Szybsza ustawienie i sprzątanie w porównaniu z obróbką na sucho

Wady obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

 • Części o nieregularnych kształtach wymagają długiego czasu obróbki

Wnioski

Do usuwania powłok proszkowych można stosować wiele różnych metod. Przy każdej operacji wykończenia trzeba rozważyć, jaki proces będzie najbardziej opłacalny i skuteczny dla określonego zastosowania. W przypadku czyszczenia przyrządów malarskich najlepszą metodą jest obróbka strumieniowo-ścierna na mokro lub w osłonie wody. Metoda ta wymaga jedynie niewielkiego, przenośnego urządzenia i nie stanowi zagrożenia dla operatora, dzięki czemu obróbkę można przeprowadzić samodzielnie.

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco