Urządzenia EcoQuip zatwierdzone do użytku w atmosferach wybuchowych

Urządzenia EcoQuip do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro firmy Graco zostały dokładnie przetestowane pod kątem zastosowania w obszarach potencjalnie niebezpiecznych, w których panuje atmosfera wybuchowa spowodowana przez gazy i opary
 

Obróbka strumieniowo-ścierna często musi odbywać się w środowiskach niebezpiecznych lub wybuchowych. Przykładowo, w przemyśle energetycznym, budownictwie, przemyśle naftowym i gazowym, załadunkowym, petrochemicznym i chemicznym, praca w potencjalnie wybuchowej atmosferze, w której obecne są łatwopalne ciecze, pary lub pyły, może raczej stanowić normę niż wyjątek. W tego typu środowiskach ważne jest stosowanie w pełni przetestowanego sprzętu do obróbki strumieniowo-ściernej, umożliwiającego ustalenie, czy procedura obróbki strumieniowo-ściernej może potencjalnie doprowadzić do zapłonu.

EcoQuip to urządzenia firmy Graco przeznaczone do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro. Dowiedziono, że nadają się one do różnych zastosowań, takich jak usuwanie farby, rdzy, korozji, powłok i okładzin przemysłowych, do czyszczenia metalu, kamienia i stolarki oraz do czynności konserwacyjnych w budynkach oraz prowadzonych w miejscu pracy. Niezależnie od zastosowania, urządzenia EcoQuip umożliwiają ograniczenie kosztów projektu oraz zwiększenie szybkości, wydajności i produktywności prac strumieniowo-ściernych.

Testy EcoQuip

Firma Gexcon AS z Bergen w Norwegii, globalny lider w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem oraz zaawansowanego modelowania dyspersji, wybuchu i zapłonu, została poproszona o przeprowadzenie testów w celu ustalenia, czy iskry generowane przez system EcoQuip mogą być potencjalnymi źródłami zapłonu. Badania zostały przeprowadzone w placówce Gexcon w norweskim Børnesskogen w maju 2019 roku.

Urządzenia EcoQuip spełniają wymogi dyrektywy ATEX w zakresie poziomu zabezpieczenia urządzenia (EPL) i są przeznaczone do użytku w atmosferach zawierających materiały palne sklasyfikowane w podgrupie IIA. Do tej podgrupy materiałów wybuchowych należą oleje napędowe, paliwa benzynowe, heksan, metanol, propan, etan, aceton, toluen, benzen i metan.

Do celów tego testu wybrano heksan. Przy stężeniu zaledwie około 4% w powietrzu heksan jest wyjątkowo wrażliwy na iskry elektryczne i łatwo go zapalić za pomocą iskry. Jego temperatura zapłonu wynosi 230°C. Testy przeprowadzono w atmosferze wybuchowej o dużym stężeniu n-heksanu.

logo Gexcon – konsultanci w zakresie zagrożeń wybuchem i zapłonem
Środowisko testowe urządzenia EcoQuip do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

Testy przeprowadzono w zbiorniku testowym o pojemności 50 metrów sześciennych. Musiał on być stosunkowo duży ze względu na powietrze, które dostaje się do systemu z urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej i rozrzedza mieszaninę gazów. Duży rozmiar zbiornika pozwolił również na dłuższy czas trwania testów. Zbiornik pozostawał otwarty z jednej strony i w tym miejscu był przykryty folią z tworzywa sztucznego, aby nie dopuścić do ulatniania się palnego gazu/powietrza w jego wnętrzu, a także w celu zmniejszenia ciśnienia wybuchu w razie jego wystąpienia.

Zbiornik był wyposażony w układ recyrkulacji wraz z systemem odparowywania n-heksanu. Czyste opary n-heksanu były wtryskiwane do układu recyrkulacji, stopniowo zwiększając stężenie n-heksanu w zbiorniku. Zwykle stosowano n-heksan w stężeniu wyjściowym około 7%, które następnie, w przypadku wszystkich testów spadało do około 4%. Mieszaninę pary n-heksanu i powietrza wewnątrz zbiornika monitorowano za pomocą analizatora gazów binarnych firmy Stanford Research Systems Inc. 

Urządzenie EcoQuip umieszczono po zewnętrznej stronie zbiornika testowego, podczas gdy dysza pozostawała umieszczona wewnątrz zbiornika. Podczas testów używano standardowej dyszy do piaskowania nr 7 (7/16", 11 mm) firmy Graco. Dysza była połączona z urządzeniem za pomocą węża o długości 15 metrów. Urządzenie EcoQuip uziemiono do zbiornika testowego za pomocą zielonego kabla uziemiającego. Dyszę zamocowano w gumowych wspornikach montażowych, aby zapobiec jej uziemieniu poprzez stal w zbiorniku i zapewnić jak najlepszą symulację trzymania dyszy przez osobę wykonującą pracę. Woda do urządzenia EcoQuip była dostarczana ze zbiornika o pojemności 1000 litrów umieszczonego na dachu zbiornika testowego, około 3 metry nad ziemią. Do zasilania systemu w wodę ze zbiornika wykorzystano tylko siłę grawitacji. Sprężarka powietrza Kaeser M122 zapewniała stałe ciśnienie o wartości około 7,5 bara (110 psi).

W urządzeniu Graco EcoQuip do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro zastosowano pięć różnych ścierniw:

  • Garnet, nr sita 30/60 (GMA)
  • Garnet, nr sita 80 (GMA)
  • Drobny żużel pomiedziowy o ziarnistości 0,2–1,0 mm (Star Grit)
  • Gruby żużel pomiedziowy o ziarnistości 0,4–1,9 mm (Star Grit)
  • Drobne kruszone szkło 0,2–0,6 mm.


Obróbkę strumieniowo-ścierną przeprowadzono na zardzewiałych płytach stalowych i aluminiowych o powierzchni około jednego metra kwadratowego. Można je było przesuwać podczas testu, aby umożliwić piaskowanie nowym materiałem. Użyto pięciu różnych ścierniw na płytach stalowych i aluminiowych, co daje łącznie dziesięć przebiegów testowych. Czas trwania każdego przebiegu testowego wynosił od 3,2 do 7,5 min. Ścierniwa do obróbki strumieniowo-ściernej zostały dobrane tak, aby były w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi kombinacjami, jeśli chodzi o powstawanie iskier.

Widok wnętrza testowanego urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

System EcoQuip sprawił się doskonale.

W żadnym z testów nie wystąpił zapłon. Po ostatnim teście do wnętrza zbiornika wprowadzono iskrę oscylacyjną w celu potwierdzenia, że atmosfera rzeczywiście była wybuchowa. (I rzeczywiście była!).

A zatem Gexcon potwierdza, że urządzenia EcoQuip do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro firmy Graco nadają się do stosowania w obszarach potencjalnie niebezpiecznych, w których panuje atmosfera wybuchowa spowodowana przez gazy i opary z podgrupy IIA. Testy potwierdziły, że urządzenia EcoQuip mogą być stosowane w atmosferze wybuchowej strefy 1 i są sklasyfikowane jako urządzenia kategorii 2 według wymogów ATEX w zakresie zagrożenia zapłonem.

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco