W jaki sposób HoldTight powstrzymuje korozję po wykonaniu piaskowania na mokro

cover-HoldTight-2.jpg

Kiedy Peter Petkas odwiedził SSPC Show w Las Vegas, nie mógł nie zauważyć, że gdziekolwiek na wystawie znajdował się sprzęt do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro, tuż obok niego stało 20-litrowe wiadro z jego produktem HoldTight.

Jeden z założycieli wiodącej firmy produkującej urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody zbliżył się i zapytał: „Peter, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gdyby nie HoldTight, nie byłoby nas w tym biznesie?”

„Tak, wiem” – odparł Peter. „Bo przeszliśmy przez to trzydzieści lat temu”.

* * *

Dawno temu Peter był pionierem w branży obróbki strumieniowo-ściernej na mokro. Jego firma rozpoczęła produkcję sprzętu, który wtryskiwał wodę do strumienia powietrza przy dyszy, co miało wiele zalet w porównaniu z obróbką strumieniowo-ścierną na sucho –nie tylko zwiększyło to prędkość ścierniwa i stłumiło pył, ale pozwoliło zmywać zanieczyszczenia z powierzchni, przyczyniając się do lepszego przywierania powłoki: im mniej zanieczyszczeń między farbą a stalą, tym lepiej.

Wadą było to, że wkrótce po obróbce na mokro na stali pojawiała się rdza. „W przeciwieństwie do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho, przy obróbce strumieniowo-ściernej na mokro nie ma pyłu, aby ukryć rdzę - jest surowa”.

 

Problem

Korozja jest procesem chemicznym, który wymaga obecności prądu elektrycznego, a czysta woda jest słabym przewodnikiem elektryczności. Jednak rozpuszczająca się w wodzie sól zwiększa przewodność elektrolitu – tworząc zawiesinę jonów, która może przenosić elektrony z jednego bieguna na drugi, zamykając w ten sposób obwód.

Inside a corrosion cell

Na ilustracji powyżej: 1) Stalowe podłoże; 2) Roztwór elektrolitu; 3) Jon hydroksylowy; 4) Anoda; 5) Ścieżka elektronów; 6) Katoda

 

Jak powstaje rdza w ogniwie korozyjnym

Na anodzie (4) cząsteczki żelaza oddają elektrony, które przepływają przez stal do katody (6), gdzie powodują reakcję pomiędzy wodą a tlenem, co tworzy ujemnie naładowane jony hydroksylowe (3).

Jony te przepływają przez elektrolit (2) do anody (4), gdzie reagują z nowo uwolnionymi i dodatnio naładowanymi jonami żelaza, tworząc tlenek żelaza, zwany też rdzą. 

Oprócz tego, że bierze udział w zwiększaniu przewodności, sól na gołej powierzchni wchłania wilgoć z powietrza, tworząc wysoce przewodzący elektrolit. Przyczynia się to do szybkiego powstawania nierównomiernych obszarów silnej korozji, która będzie utrudniała przywieranie farby, co może powodować wczesne uszkodzenia powłok.

Aby zapobiec powstawaniu rdzy nalotowej po wykonaniu piaskowania na mokro, konieczne jest usunięcie soli tworzącej elektrolit. Większość z nas już w kuchni dowiaduje się, że rozpuszczenie soli nie wymaga stosowania specjalnych substancji chemicznych – wystarczy zwykła woda. Dlaczego więc woda wykorzystywana w procesie piaskowania na mokro nie zmywała soli?

Problem polegał na tym, że nawet gdy powierzchnia stalowa wydaje się, patrząc gołym okiem, równa i jednolita, to w dużym przybliżeniu staje się ona surowym krajobrazem kraterów i szczelin, naznaczonym porami, szczytami i dolinami – niezliczonymi miejscami, w których mogły się zagnieździć fragmenty sieci krystalicznych soli – miejscami zbyt ciasnymi, aby mogła się tam dostać nawet woda.

Cząsteczki wody wykazują podobieństwo do innych cząsteczek wody, które do tego jest znacznie większe niż ich przyciąganie do cząsteczek w atmosferze, dlatego kropla spadającej wody zbija się w kulę - kształt, który zapewnia minimalną możliwą powierzchnię. To wewnętrzne przyciąganie powoduje napięcie na powierzchni wody. 

embedded-abrasive.jpg

Płyta stalowa po obróbce strumieniowo-ściernej na sucho w 500-krotnym powiększeniu, na której widać zanieczyszczenia i odłamki ścierniwa osadzone na powierzchni.

Gdy woda omywa chropowatą powierzchnię, w skali mikroskopowej napięcie to utrzymuje powierzchnię w stanie o możliwie minimalnym polu powierzchni - płaszczyzny zakrzywionej - uniemożliwiając jej wpływanie do bardzo wąskich przestrzeni i rozpuszczanie uwięzionych tam soli.

Dla Petera było jasne, że kluczem do usunięcia zanieczyszczeń jonowych ze stali było zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody.

 

Holdtight: Rozwiązanie

HoldTight jest lotnym surfaktantem na bazie aminy. Podczas gdy jeden z końców cząsteczki aminy jest przyciągany do wody, jej długi węglowodorowy ogon jest odpychany przez wodę, pływając na powierzchni. Z kolei drugi koniec zanurza się pod powierzchnię, zrywając napięcie.

Tak jak detergent, HoldTight sprawia, że woda zapewnia lepsze zwilżenie, dlatego bardziej skutecznie usuwa zanieczyszczenia jonowe.

 

Droplet.png

 

 

Jaka jest skuteczność HoldTight? Zapobiega powstawaniu rdzy nalotowej na stali przez 2-4 dni.

„Większość specyfikacji farb nakładanych po obróbce strumieniowo-ściernej na sucho wymaga malowania tego samego dnia” – mówi Peter. „Zaletą posiadania czystej powierzchni bez rdzy nalotowej jest to, że nie trzeba jej malować tego samego dnia. Możesz czyścić powierzchnię strumieniowo przez dwa lub trzy dni, a następnie ją pomalować – co oszczędza pieniądze, ponieważ nie musisz tak często przerywać czyszczenia i wykorzystywać swoich pracowników oraz posiadanego sprzętu”.

HoldTight zapobiega korozji nalotowej, ponieważ działa na wszystkie zanieczyszczenia powierzchni, nie wyłącznie na wybrane.

„Jakakolwiek sól na powierzchni pod powłoką może spowodować pęcherzenie lub tworzenie się rdzy pod powłoką. Wszystkie powłoki są do pewnego stopnia membranami przepuszczalnymi. Kiedy woda przenika do powierzchni, może rozpuścić sól, tworząc pęcherz”.

Niektóre środki do usuwania soli tworzą kwaśne roztwory, które bardzo skutecznie pochłaniają określone sole. Ale gdy te roztwory wyparują, mogą pozostawić na powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczenia, które zwiększają przewodność elektrolitu i prowadzą do korozji nalotowej. „Czy to źle? Dla marynarki wojennej - tak. Norma ISO wymaga całkowitego usunięcia soli”. HoldTight nie tylko usuwa wszystkie rodzaje zanieczyszczeń, ale po odparowaniu nie pozostawia żadnych osadów.

„Stany Zjednoczone są jednym z niewielu krajów, w których normą jest szukanie określonych soli. Reszta świata – i marynarka wojenna USA – dba o usuwanie nie tylko określonych soli. Dbają o usunięcie wszelkich zanieczyszczeń jonowych, które prowadzą do przewodności. Wszelkie zanieczyszczenia, które zwiększają przewodność, są szkodliwe dla powłoki”.

„Widzieliśmy specyfikacje z następującym zaleceniem: usuń sole za pomocą środka do usuwania soli, a następnie usuń środek do usuwania soli za pomocą HoldTight” – mówi Peter. „To nie ma sensu – jeśli usuniesz wszystkie sole za pomocą HoldTight, nie musisz się już niczym martwić”.

bresle.jpg

Wykrywanie zanieczyszczenia jonowego

Najbardziej niezawodnym sposobem na wykrycie całkowitego zanieczyszczenia jonowego jest test przewodności Bresle'a.

  1. Nałóż łatę na powierzchnię.
  2. Wstrzyknij 1 dI (decylitr) wody w łatę.
  3. Wyciągnij roztwór za pomocą igły.
  4. Zmierz przewodność wody.

Jeśli roztwór przewodzi elektryczność, jony są obecne, a na powierzchni pojawia się rdza.

 

Efekt działania HoldTight

HoldTight wydłuża trwałość powłoki. W przypadku zdecydowania się na obróbkę powierzchni z wykorzystaniem HoldTight zmniejszasz tym samym zakres prac związanych z obróbką ścierną i nakładów związanych z ponownym malowaniem. Wydłużenie trwałości powłoki minimalizuje koszty konserwacji – szczególnie w środowiskach o dużej wilgotności.

„W Galveston właściciele apartamentów ozdobionych elementami wykonanymi z kutego żelaza, położonych w pobliżu plaży, zmuszeni są każdego roku do ich ponownego malowania, czego powodem jest nagromadzona w powietrzu sól. Ale jeśli umyją je, stosując HoldTight przed malowaniem, dostaną dodatkowe 2–3 lata, nawet w trudnych warunkach nadmorskich”.

W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, gdzie koszty konserwacji sięgają milionów, korzystanie z HoldTight jest oczywiste.

„Podczas obróbki strumieniowo-ściernej na sucho mostu Laviolette nad rzeką Św. Wawrzyńca Sherwin Williams wymagał od wykonawcy wykonania mycia ciśnieniowego z użyciem HoldTight przed nałożeniem powłoki, ponieważ zlecający nie byli przekonani, że samo czyszczenie strumieniowe na sucho zapewni wystarczającą czystość powierzchni.

laviolette-bridge.jpg

Most Laviolette nad rzeką Św. Wawrzyńca.

„Czyszczenie strumieniowe na sucho jest coraz rzadziej preferowaną metodą obróbki powierzchni. W głównej mierze powodem tego są względy bezpieczeństwa, wpływ na środowisko i sąsiadów. Ale gdybym posiadał jakąś infrastrukturę i mógł odejść od czyszczenia strumieniowego na sucho, umyłbym ją za pomocą HoldTight, ponieważ wiem, co jest na powierzchni. Dlaczego świadomie miałbyś zamalowywać pył pozostały po czyszczeniu strumieniowym? Pozostając tam wysysa on wilgoć znajdującą się w powietrzu”.

 

Wskazówka: Odtłuszczaj za pomocą HoldTight

„Jeśli stosujesz obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho, dobrą praktyką jest wcześniejsze zmycie oleju i smaru wodą z mydłem”. Zaniechanie tego spowoduje rozmazanie smaru wokół czyszczonej powierzchni. „Jeśli stosujesz obróbkę strumieniowo-ścierną na mokro, już robisz dużo dla oczyszczenia powierzchni, ale jak dodasz HoldTight, uzyskasz również odtłuszczenie. Środek ten oddziałuje na smar tak samo, jak mydło. Gdy stosujesz HoldTight w urządzeniach do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro i natrysku wody, nie ma potrzeby wstępnego mycia – byłaby to strata czasu i pieniędzy”.

 

Holdtight: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Do 1989 r. Peter i jego partnerzy zdecydowali, że produkcja sprzętu do obróbki strumieniowo-ściernej wymaga więcej kapitału, niż byli gotowi zainwestować, dlatego postanowili zamknąć firmę produkującą sprzęt, aby skoncentrować się na produkcji HoldTight.

HoldTight od samego początku okazał się zwycięzcą. „Na początku udaliśmy się do wszystkich głównych producentów powłok, stworzyliśmy programy testowe z ich powłokami na powierzchniach przygotowanych z użyciem HoldTight i praktycznie wszyscy zaakceptowali go dla większości swoich produktów”.

Peter dysponuje wykresem pokazującym wzrost przychodów HoldTight począwszy od 1989 roku. Obrazuje on powolny, ale stały wzrost do roku 2011, w którym to punkcie zakręca się w górę jak kij hokejowy. „To jest odrodzenie i ekspansja obróbki strumieniowo-ściernej na mokro” – mówi Peter, odnosząc się do sprzętu nowej generacji, który nadmuchuje wilgotne media zamiast technologii nadmuchu szlamu, w której media są zwilżane w dyszy lub poza nią – segmentu, który jest wypierany przez sprzęt do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody.

„Ogólnoświatowy standard – dziewięćdziesiąt procent wszystkich operacji obróbki strumieniowo-ściernej przeprowadzanych od Indii poprzez Timbuktu po Nowy Jork – ignoruje problem zanieczyszczenia jonowego. Zaakceptowano skrócenie żywotności powłoki, którą my moglibyśmy wydłużyć, usuwając zanieczyszczenia”. Tymczasem międzynarodowa sprzedaż HoldTight rośnie. „Spryciarze, którzy znają ten mechanizm, zaczynają pisać specyfikacje mówiące: „nie tylko nie chcemy rdzy nalotowej, ale nie chcemy też żadnych zanieczyszczeń”.

„Nie stanie się to z dnia na dzień. Są to praktyki osadzone w niezwykle konserwatywnej branży, jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Ale spójrzmy na potencjał wzrostu. W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych wątpię, czy jesteśmy na poziomie wyższym niż dwadzieścia procent wdrożenia, ale jesteśmy daleko przed resztą świata”.

bottle-holdtight.jpg

Ten wycinek stali został przemyty za pomocą HoldTight po czyszczeniu strumieniowym. Czterdzieści osiem godzin później wciąż nie ma śladu rdzy.

„Nie stanie się to z dnia na dzień. Są to praktyki osadzone w niezwykle konserwatywnej branży, jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Ale spójrzmy na potencjał wzrostu. W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych wątpię, czy jesteśmy na poziomie wyższym niż dwadzieścia procent wdrożenia, niemniej jednak jesteśmy daleko przed resztą świata”.

 

Wiadro z inhibitorem rdzy HoldTight

Tajemnica HoldTight

„HoldTight wykorzystuje tak prosty pomysł, który nie był zauważany przez wiele lat” – mówi Peter, ale HoldTight spotyka się na rynku obróbki strumieniowo-ściernej z konkurencją ze strony innych surfaktantów na bazie amin. A więc dlaczego HoldTight jest liderem na rynku?

„Bardzo łatwo jest ustalić skład HoldTight. Tak jak bardzo łatwo jest dojść do tego, co jest w Coca-Coli. Ale Coca-Cola nie ujawnia swojej formuły produkcyjnej. Każdy może dowiedzieć się, co jest w Coca-Coli. Pytanie brzmi, jak jest ona zrobiona? To, jak łączysz składniki, wpływa na smak przygotowywanego produktu – podobnie ma się rzecz w przypadku skuteczności działania HoldTight”.

 

Jak używać HoldTight

W przypadku obróbki strumieniowo-ściernej na mokro Peter zaleca mieszanie wody z HoldTight w stosunku 100:1, zarówno na etapie nadmuchiwania, jak i zmywania. „W wysoce korozyjnym środowisku dla bezpieczeństwa można zwiększyć proporcje do 75:1 lub 50:1”.

Po wykonaniu obróbki strumieniowo-ściernej na sucho należy wykonać mycie ciśnieniowe wodą wraz z produktem HoldTight w proporcjach 50:1.

washdown-2.jpg
Logo HoldTight

Zacznij korzystać z Holdtight

Usuwaj wszelkie sole, kwasy i zanieczyszczenia, zapobiegając powstawaniu korozji nalotowej do 72 godzin. HoldTight dystrybuuje swoje produkty na całym świecie za pośrednictwem sieci lokalnych dystrybutorów.

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco