Jak czyścić strumieniem powietrza bardziej miękkie podłoża

Ręczna odbudowa powierzchni w przypadku drewna, betonu i cegieł zniszczonych ogniem jest opłacalna jedynie w przypadku niewielkich obszarów. Czyszczenie strumieniowe jest na tyle bardziej wydajne, że czyni sensownym ekonomicznie zajmowanie się renowacjami budynków mieszkalnych i projektami usuwania pleśni za pomocą nadmuchu strumienia powietrza z sodą i suchym lodem. Te metody z kolei bledną w porównaniu z obróbką strumieniowo-ścierną pod względem wydajności, ale mają tę zasadniczą zaletę, że nie uszkadzają podłoża. Przy wykluczeniu obróbki strumieniowo-ściernej na sucho, w jaki sposób specjalista od renowacji skutecznie oczyści ogromne powierzchnie – szkoły, szpitale, obiekty rządowe albo inne duże budynki komercyjne bądź przemysłowe – bez potęgowania szkód?
 

Czyszczenie strumieniowe materiałami organicznymi

Materiały organiczne, takie jak mielone kolby kukurydzy i pokruszone skorupy orzechów, są nietoksycznymi i przyjaznymi dla środowiska miękkimi materiałami, które nadają się do usuwania farby i zanieczyszczeń z drewnianych podłoży. Wytwarzają niewielką ilość pyłu, ale nie tną tak skutecznie jak materiały twardsze, bardziej ostrokątne i są stosunkowo drogie, co sprawia że nie są idealne przy dużych projektach, zwłaszcza gdy nie można ich poddać recyklingowi.

 

Czyszczenie strumieniowe suchym lodem

dry-ice-blasting.jpeg

Suchy lód nie pozostawia nic co wymagałoby późniejszego czyszczenia, poza samymi obruszonymi zanieczyszczeniami.

 

Użycie suchego lodu jest zalecaną metodą usuwania pleśni. Wyróżniającą cechą suchego lodu jest to, że sublimuje – przechodzi bezpośrednio ze stanu stałego do gazowego – więc nie pozostawia zużytego ścierniwa do czyszczenia i usuwania. Jest to korzystne, gdy pracujesz na strychu lub w innych ciasnych przestrzeniach, szczególnie jeśli leżysz na plecach, kierując strumień powietrza ponad głowę.

Jednakże fakt, że materiał sublimuje, nie oznacza, że nie ma pozostałości do wyczyszczenia – wszelkie zanieczyszczenia, które odpadają z podłoża, muszą zostać później zmiecione lub odkurzone, tak więc ilość materiału do usunięcia jest zmniejszona, ale nie wyeliminowana, i nie przekłada się na znaczące oszczędności czasu ani pracy. Ponadto stosowanie suchego lodu stanowi wyzwanie logistyczne, szczególnie w przypadku dużych projektów: materiał jest dostarczany w dużych pojemnikach (500 lb), a z czasem ulega degradacji i ostatecznie zniszczeniu.

Czyszczenie strumieniowe sodą

Soda oczyszczona to materiał ścierny szeroko stosowany do odnawiania elementów uszkodzonych przez ogień. Jej ostrokątny kształt zapewnia dobrą siłę tnącą, jak na tak miękki materiał (2,5 Mohs), poza tym dezodoryzuje powierzchnie, z którymi się styka. Soda oczyszczona jest biodegradowalna, ale niszczy roślinność, a więc podczas obróbki strumieniowej na zewnątrz wymaga osłony. Soda wytwarza ciężki pył, który może powodować problemy z widocznością w zamkniętych wnętrzach i wymaga pełnej osłony, ujemnego ciśnienia powietrza i wentylacji, szczególnie w przypadku usuwania pleśni, kiedy to niezwykle ważne jest, aby oderwane zarodniki nie docierały do obszarów niedotkniętych pleśnią.

Wady te można do pewnego stopnia zniwelować, ograniczając pył i wyłapując unoszącą się w powietrzu pleśń oraz sadzę za pomocą wody. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie dyszy z wtryskiem wody lub pierścienia halo, które wprowadzają wodę do strumienia powietrza. Wadą tego podejścia jest to, że do znaczącego ograniczenia generowanego pyłu potrzeba dużych ilości wody, co skutkuje wytwarzaniem zawiesiny, która następnie wymaga zebrania i usunięcia.

 

soda-300x199.jpg

Obróbka strumieniowa sodą jest doskonałą opcją, gdy konieczne jest uniknięcie uszkadzania powierzchni.

Czyszczenie w osłonie wody

vapor-abrasive-blasting-surface.jpg

Czyszczenie w osłonie wody usuwa zanieczyszczenia z szybkością dorównującą piaskowaniu, zużywając znacznie mniej wody i ścierniwa.

Czyszczenie w osłonie wody stanowi pośredni sposób obróbki w stosunku do obróbki strumieniowo-ściernej sodą. W procesie czyszczenia parowego materiał w postaci sody i woda są mieszane z sobą w zbiorniku ciśnieniowym, a następnie wstrzykiwane do strumienia powietrza. Cząstki sody są otaczane płaszczem wodnym, ale poza tym woda nie występuje w nadmiernej ilości. Kiedy cząstki sody rozdrabniają się przy uderzeniu, drobne cząstki, które normalnie byłyby w powietrzu, są odosabniane w płaszczu wodnym i lądują na podłodze, gdzie można je zmieść lub odkurzyć. Czyszczenie w osłonie wody z użyciem sody daje wyniki porównywalne do obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem sody, radykalnie redukując przy tym wytwarzanie pyłu.

Pod względem maksymalizacji wydajności nic nie przebije stosowania twardych materiałów. Materiały organiczne, suchy lód i soda po prostu nie mają takiej samej siły tnącej, jak kruszone szkło, szklany granulat czy drobny garnet. Jednak sprzęt do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho nie może działać skutecznie pod ciśnieniem wystarczająco niskim, żeby usuwać zanieczyszczenia bez uszkadzania podłoża.

W przeciwieństwie do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho w procesie czyszczenia w osłonie wody możliwe jest nadmuchiwanie twardych materiałów przy niskim ciśnieniu. Zwilżony materiał przenosi większą masę, a kiedy uderza w powierzchnię, woda z dużą prędkością podcina zanieczyszczenia, podważając i odrywając je od podłoża. Przy uderzeniu wywierana jest większa siła, ale na większym obszarze, co minimalizuje profil powierzchni, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność.

Czyszczenie w osłonie wody, przy użyciu szklanego granulatu, kruszonego szkła i drobnego garnetu, pod ciśnieniem 25–55 psi, nadaje się do drewna, cegły, renowacji zabytków i innych wykończonych powierzchni betonowych, miękkiego kamienia i aluminium. Przy ciśnieniu 56–90 psi czyszczenie w osłonie wody nadaje się do nieobrobionego betonu.

Podstawową zaletą czyszczenia w osłonie wody jest wszechstronność. Urządzenia nowej generacji do czyszczenia w osłonie wody, takie jak Ecoquip 2, umożliwiają czyszczenie delikatnych podłoży za pomocą miękkich ścierniw pod ciśnieniem zaledwie 25 psi, a następnie przełączenie na gruboziarnisty garnet lub żużel węglowy w celu obróbki strumieniowo-ściernej mocno skorodowanej, grubo powleczonej stali do czystego metalu przy ciśnieniu w dyszy dochodzącym do 170 psi. Żadne inne narzędzie nie sprosta tak szerokiemu zakresowi wyzwań w dziedzinie odnawiania i przygotowywania powierzchni.

 

Wet blasting media impacting the surface

Rozproszenie płaszcza wodnego na poziomie mokrych cząstek jedynie potęguje skuteczność obróbki strumieniowo-ściernej.

Najważniejsze wnioski

Czyszczenie strumieniowe to najlepszy sposób na skuteczne czyszczenie dużych powierzchni. Kiedy wymagane jest, żeby nie uszkodzić podłoża, powszechnie stosuje się miękkie materiały ścierne, takie jak soda, suchy lód i materiały organiczne. Najwyższa wydajność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu twardych, szybkotnących materiałów ściernych, które można skutecznie stosować przy niskim ciśnieniu, bez uszkadzania podłoża, za pomocą urządzeń do czyszczenia w osłonie wody, co zapewnia dodatkową korzyść w postaci ograniczania pyłu, co z kolei znacznie zmniejsza koszty odgradzania i sprzątania.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco