Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody: bezpieczna metoda usuwania farby ołowiowej

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody jest jednym z najlepszych rozwiązań w zakresie bezpiecznego usuwania farby na bazie ołowiu

Podczas usuwania powłok z drewna, kamienia i powierzchni metalowych, jednym z najtrudniejszych materiałów do pozbycia się są farby na bazie ołowiu.

Oprócz wyzwań związanych z usuwaniem, farby ołowiowe mogą również powodować problemy zdrowotne po wciągnięciu do płuc lub połknięciu.

Zagrożenia związane z usuwaniem farby na bazie ołowiu

Pracownicy wykonujący obróbkę strumieniowo-ścierną dużych powierzchni pomalowanych farbą na bazie ołowiu wystawieni są na działanie znacznych ilości ołowiu. Ołów jest trucizną, która gromadzi się w ludzkim ciele przez pewien czas, zanim wystąpią objawy. Ciągła wysoka ekspozycja może spowodować szereg problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie nerek, paraliż, porażenie ołowiowe, czy uszkodzenie nerwów i mózgu. Najwyższe ryzyko wiąże się z wdychaniem unoszącego się w powietrzu pyłu zawierającego ołów i połknięciem go w zanieczyszczonej ołowiem żywności.
 

Zagrożenia związane z obróbką strumieniowo-ścierną na sucho

Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho to powszechnie stosowana technologia usuwania farby na bazie ołowiu Niestety często prowadzi to do ryzyka wystawienia na działanie ołowiu pracowników i osób w otoczeniu. Wiele osób uważa, że starzenie się, odpryskiwanie lub łuszczenie się farby ołowiowej jest ważnym zagrożeniem związanym z ekspozycją, jednak największe ryzyko stwarza obróbka strumieniowo-ścierna na sucho. Obróbka strumieniowo-ścierna generuje małe cząstki ołowiu, które stanowią ryzyko dla układu nerwowego, a wdychanie pyłu ściernego zawierającego ołów może prowadzić do zaburzeń oddychania i zatrucia ołowiem.

Nawet prawidłowo wykonana obróbka strumieniowo-ścierna na sucho nadal pozostaje kwestią problematyczną. Proces ten generuje ogromne ilości odpadowego piasku zanieczyszczonego ołowiem, którego zakopywanie lub przechowywanie jest bardzo drogie.

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody: bezpieczne rozwiązanie problemu usuwania farby ołowiowej

Coraz większa liczba wykonawców wybiera zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej na mokro i w osłonie wody do usuwania farby na bazie ołowiu oraz innych powłok. Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody jest innowacyjną technologią, w której miesza się wodę z materiałem ściernym w zbiorniku pod ciśnieniem. Mieszanina ta jest następnie wtryskiwana do strumienia powietrza, dzięki czemu powstaje sprawny, sterowalny system usuwania powłok z powierzchni.

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody ma kilka ważnych zalet w porównaniu z obróbką strumieniowo-ścierną na sucho i na mokro:

·       Mniejsza ilość odbijanych cząstek
Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody minimalizuje odbijanie cząstek ścierniwa. Jest to szczególnie ważne podczas usuwania farby na bazie ołowiu, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Usuwanie niebezpiecznej farby na bazie ołowiu jest przedmiotem różnych przepisów Administracji bezpieczeństwa i higieny pracy (OSHA).

·       Mniejsza ilość generowanego pyłu
Podczas obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody ziarna materiału ściernego są otaczane wodą, co obciąża cząstki, zapewniając im większą masę przy uderzeniu. Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody redukuje wytwarzanie pyłu nawet o 92% w porównaniu do obróbki na sucho. Zalety: mniejsze wymagania dotyczące osłony i skrócony czas sprzątania materiału.

·       Minimalne zużycie wody
Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody wymaga znacznie mniej wody niż tradycyjne systemy obróbki na mokro. Nie tylko pozwala zaoszczędzić na zużyciu wody, ale dzięki temu prostsze i mniej uciążliwe jest osłanianie i usuwanie zanieczyszczeń.
 

Środki ostrożności wciąż potrzebne

Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody znacząco redukuje wytwarzanie pyłu, ale środki zapobiegawcze są wciąż wymagane w celu spełnienia wymagań projektowych i przepisów środowiskowych.

·       Dodatek stabilizujący ołów
Mieszając dodatek stabilizujący ołów z materiałem ściernym przed wykonaniem obróbki strumieniowo-ściernej, jeszcze bardziej ograniczamy zagrożenia dla pracowników i środowiska:

·       Dodatki takie, jak  Blastox® otaczają cząstki ołowiu, przekształcając je we względnie nierozpuszczalny krzemian ołowiu i minimalizując wymywanie cząstek ołowiu do gleby.

·       Produkty takie, jak PreTox Paint Stripper zmieniają właściwości chemiczne i zwiększają szybkość obróbki strumieniowo-ściernej podczas usuwania farby na bazie ołowiu.

·       Osłona
W przypadku usuwania farb na bazie ołowiu w drodze obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody osłona miejsca obróbki jest wciąż wymagana. W celu zapobiegania wydostawaniu się emisji i zanieczyszczeń z obszaru obróbki i wyciekaniu do gleby stosowane są geowłókniny lub konstrukcje stacjonarne. W większości przypadków wystarczająca jest osłona częściowa, a można ją uzyskać, zamykając obszar pokryciami rozpostartymi na sztywnej lub elastycznej strukturze lub konstrukcji podpierającej ze sklejki. 

·       Środki ochrony indywidualnej (PPE)
Istnieją normy OSHA określające środki ochrony indywidualnej dla obróbki strumieniowo-ściernej na sucho. Takie normy nie istnieją dla obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody. Jednakże nie oznacza to, że w tym przypadku środki ochrony nie powinny być używane. Zalecamy wyposażenie pracowników w takie same środki ochrony indywidualnej, jakie są używane do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho:

·       respiratory

·       ochronniki słuchu

·       osłony twarzy

·       kombinezony robocze

·       rękawice

·       buty ochronne

 

EcoQuip

Niezależnie od tego, czy planujesz wyczyścić i przygotować powierzchnię, czy usunąć graffiti lub farbę, nadszedł czas, aby rozważyć alternatywę dla Twojego urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho lub myjki mechanicznej. EcoQuip firmy Graco  jest niedrogim systemem czyszczenia strumieniowo-ściernego w osłonie wody, wykonującym pracę szybko i skutecznie. Jest nie tylko łatwy w użyciu, ale także wystarczająco poręczny, aby móc bezproblemowo przenosić go z jednego miejsca na drugie. Ponadto urządzenie EcoQuip firmy Graco zmniejsza wytwarzanie pyłu nawet o 92% w porównaniu do tradycyjnej obróbki strumieniowo-ściernej na sucho i zużywa bardzo mało wody.

Źródło: Randrmagonline

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco