Normy dot. obróbki strumieniowo-ściernej na mokro – omówienie

Normy określające poziom czystości i korozji nalotowej na powierzchniach stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej na mokro

Skąd wiemy, kiedy powierzchnia stali jest wystarczająco czysta, aby zagwarantować dobre przyleganie powłoki?

Normy dot. obróbki strumieniowo-ściernej na mokro pomagają określić czystość, ilość rdzy nalotowej oraz profil powierzchni stalowych po obróbce. Należy je wszystkie wyszczególnić, przygotowując powierzchnię stalową do czyszczenia strumieniowego.

Podstawową normą dotyczącą przygotowania powierzchni stalowych jest ISO 8504-2. Ta międzynarodowa norma opisuje różne metody czyszczenia strumieniowo-ściernego w celu przygotowania powierzchni stalowych. Ponieważ obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody jest najnowszą metodą czyszczenia strumieniowo-ściernego, nie została jeszcze opisana. Jednakże możemy łatwo ekstrapolować obróbkę strumieniowo-ścierną w osłonie wody do norm ISO 8504-2, ISO 8501-4 i ISO 8501-1
 

Nie istnieją normy ISO pozwalające  określić wizualnie czystość powierzchni po obróbce strumieniowej. Najlepszą jest metoda IP, która wprowadza normę wewnętrzną, łączącą normę ISO 8501-1 – wizualna ocena powierzchni obrabianych strumieniowo – oraz ISO 8501-4, która opisuje stopnie korozji nalotowej.

Najlepszymi normami opisującymi czystość powierzchni obrabianych strumieniowo-ściernie na mokro (WAB) są połączone normy NACE i SSPC. Nawiązują one do opublikowanych wcześniej norm SSPCVIS5/NACE VIS9, które opisują stopnie korozji nalotowej.

Normy te łączą elementy istniejących norm dotyczących czyszczenia strumieniowo-ściernego na sucho z elementami norm czyszczenia strumieniem wody SSPC/NACE z roku 2012. Definicje czystości powierzchni stali bezpośrednio po czyszczeniu strumieniowo-ściernym na mokro są identyczne z definicjami w normach pięciu stopni czyszczenia strumieniowo-ściernego na sucho:

  •  SSPC-SP 5 (WAB)/NACE WAB-1: Klasa „Biały metal” (White metal) czyszczenia strumieniowo-ściernego na mokro
  • SSPC-SP 10 (WAB)/NACE WAB-2: Klasa „Prawie biały metal” (Near-white metal) czyszczenia strumieniowo-ściernego na mokro
  • SSPC-SP 6 (WAB)/NACE WAB-3: Klasa „Komercyjna” (Commercial) czyszczenia strumieniowo-ściernego na mokro
  • SSPC-SP 7 (WAB)/NACE WAB-4: Klasa „Szczotkowania” (Brush-off) czyszczenia strumieniowo-ściernego na mokro
  • SSPC-SP 14 (WAB)/NACE WAB-8: Klasa „Przemysłowa” (Industrial) obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
5 stopni czystości
Oryginał Szczotkowanie (1) Przemysł. czyszcz. strum. (2) Komerc. czyszcz. strum. (3) Czyszcz. strum.- Prawie białe (4) Czyszcz. strum. - Biały metal (5)
Norma SSPC SP7
NACE nr 4
ISO SA 1
SSPC SP14
NACE nr 8
ISO -
SSPC SP6
Nace nr 3
ISO SA 2
SSPC SP10
NACE nr 2
ISO -
SSPC SP5
NACE nr 1
ISO SA 3
Luźny materiał 0% 0% 0% 0% 0%
Przyleg. materiał 100% Do 10% 0% 0% 0%
Plamy & cienie 100% 100% Do 33% Do 5% 0%
Dlaczego ocena poziomu korozji nalotowej jest ważna

Poziomy czystości dla obróbki strumieniowo-ściernej na mokro są identyczne jak dla obróbki strumieniowo-ściernej na sucho. Istnieje jednak jedna istotna różnica: tworzenie się rdzy nalotowej w wyniku obróbki strumieniowo-ściernej na mokro. Rdza nalotowa powstaje, gdy woda używana do czyszczenia odparowuje i tworzy warstwę utlenioną na czyszczonej powierzchni. Rdza nalotowa pojawia się zwykle w ciągu 30 minut, a jej kolor zależy od charakterystyki stali i poziomu wilgoci.

Nie wszystkie powłoki mają taką samą tolerancję na obecność rdzy nalotowej. Przed nałożeniem powłoki ochronnej wykonawca musi znać maksymalny dopuszczalny poziom rdzy nalotowej na powierzchni stali. Korozję nalotową można ograniczyć, susząc powierzchnię po obróbce strumieniowej lub stosując inhibitor.
 

4 stopnie rdzy nalotowej

Normy dotyczące obróbki strumieniowo-ściernej na mokro określają cztery stopnie korozji nalotowej, które pomagają ocenić, ile powstało rdzy nalotowej.

Definicje te opierają się na stopniu, w jakim rdza nalotowa zasłania stalowe podłoże pod nią, łatwości, z jaką można ją usunąć poprzez przetarcie szmatką oraz ilości materiału, jaki pojawia się na tkaninie po wytarciu powierzchni.

·       Brak rdzy nalotowej
Gołym okiem nie widać żadnej rdzy.

·       Lekka rdza nalotowa
Gołym okiem widoczne są małe ilości rdzy, rozmieszczone równomiernie albo w niektórych obszarach. Jest ona silnie przyczepiona do podłoża i trudna do usunięcia przez delikatne przetarcie szmatką.

·       Umiarkowana rdza nalotowa
Warstwa rdzy pokrywa znaczną część powierzchni stalowej. Jest ona dość dobrze przyczepiona do podłoża i zostawia lekkie ślady na tkaninie przy delikatnym przetarciu szmatką.

·       Silna rdza nalotowa
Gruba warstwa rdzy, całkowicie pokrywająca powierzchnię stalową. Jedynie w nieznacznym stopniu przylega do podłoża i jest łatwa do usunięcia. W przypadku delikatnego przetarcia szmatką pozostawia na materiale dużą ilość śladów.

3 stopnie rdzy nalotowej
Lekka rdza nalotowa (1) Umiarkowana rdza nalotowa (2) Silna rdza nalotowa (3)
Powierzchnia jest widoczna
Widoczne są małe ilości rdzy
Powierzchnia jest zasłonięta
Rdza przylega mocno
Powierzchnia jest zasłonięta
Rdza przylega luźno
Profil powierzchni

W procesie czyszczenia strumieniowego ziarna ścierniwa uderzają z dużą siłą i energią w obrabianą powierzchnię. Przy uderzeniu ziarna te „wkopują” się a następnie odbijają od powierzchni, pozostawiając chropowate wykończenie w postaci miniaturowych „szczytów i dolin”. Tę fakturę powierzchni wyraża jej  profil, który stanowi miarę wielkości utworzonego „kształtu”.

ilustracja przedstawiająca powiększanie powierzchni w 3 etapach

Kwestią kluczową dla jakości powłoki jest profil powierzchni, ponieważ:
·       Zwiększa pole powierzchni
·       Zapewnia wzór „klucza/zazębienia/zakotwiczenia” dla przylegającej powłoki.

Zakończenie

Klasę obróbki strumieniowej określa się na podstawie „czystości” wykończonej powierzchni. Określa ona stopień usunięcia rdzy, farby oraz pozostałych zanieczyszczeń. Zarówno profil powierzchni, jak i klasa obróbki strumieniowej są ważnymi parametrami wykończenia powierzchni i należy je osobno określić podczas przygotowywania powierzchni stalowej oczyszczanej strumieniowo. 

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco